e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartAdministrator Loggain

Logga in i kundens bokföring från Administratörsmodulen

Så här gör du

I administratörsmodulen hittar du alla dina kunder på menyraden Företagsregister.

  1. Gå till på Företag > Företag
  2. På raden för företaget klickar du på Administrera 'Administrera' till höger om kundens namn
  3. Då loggas du in i kundens företag och kommer åt deras bokföring


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till administratör

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

administrator/loggain · Senast uppdaterad: 2016/07/28 14:25 av Annie Lindén
e-conomic sverige ab