e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartAllmant Bokslut

Bokslut

Här kommer lite frågor som vi har fått från våra kunder vid årsskifte och bokslut. Tänk bara på att vi inte är auktoriserade redovisningskonsulter så våra tips är inget ni kan hänvisa till vid revision. Vi tipsar däremot mer än gärna.

Stäm av dina balanskonton

Kundfordringar: Stäm av att kundreskontran stämmer överens med dina kundfordringar. Gör detta genom att använda vår avstämning för kundreskontra.

Leverantörsskulder: Stäm av att leverantörsreskontran stämmer överens med dina leverantörsskulder. Gör detta genom att använda vår avstämning för leverantörsreskontra.

Bankkonton: Stäm av dina bankkonton mot dina bankkontoutdrag. Har du Small Business eller Professional abonnemanget i e-conomic kan du även använda dig av vår bankavstämning där du lätt kan stämma av ditt bankkonto mot bankkontoutdrag genom att importera en CSV fil.

e-conomic tillåter mig inte att stänga året

Den främsta orsaken till att e-conomic inte vill stänga året är att det fortfarande ligger ej bokförda verifikationer i dina kassaböcker/bokföringen. Kontrollera att allt är bokfört innan du stänger året.

Kontrollera att det finns ett nytt räkenskapsår upplagd för det nya året annars är det omöjligt för e-conomic att stänga det gamla året. Lägg upp ett nytt räkenskapsår.

Har inte balans i balansrapporten!

Det har du, oroa dig inte. Du får inte bokföra enbenta verifikationer i e-conomic. Så detta kan bero på val av kontotyper eller på summeringar i kontoplanen. Se hur du korrigerar detta med Balans -och resultatrapport visar fel.

Årets resultat

När du stänger räkenskapsåret flyttas årets resultat automatiskt från resultat till eget kapital i balansen. Inställningar för denna omföring hittar du under Systemkonton. Denna omföring ser du på balansrapporten första dagen på det nya räkenskapsåret. Vill du istället se omföringen direkt, löser du detta genom en manuell bokning, tänk då på att vända tillbaka beloppet i den nya perioden så det inte blir dubbelt. Om du låter systemet göra den automatiska bokning kommer beloppet in under rubriken Beräknat resultat för det pågående året och in på Årets resultat nästa räkenskapsår.

Saldon på kontona försvinner i det nya året!

Den främsta orsaken kan vara att ditt balanskonto fått typen resultat. Kontrollera vilken typ det är på kontot i kontoplanen

Den andra orsaken är att man har ställt in ett ingående konto på kontot. Kontrollera ditt konto i kontoplanen

Nya nummerserier för det nya året

Har du ett avtal med flik 'Verifikationer' uppe i det mörkgråa huvudfältet räcker det med att du skapar ett nytt räkenskapsår. Systemet ställer ner verifikationsserien per automatik.

Har du ett avtal med flik 'Bokföring' uppe i det mörkgråa huvudfältet bör du skapa en ny kassabok för nästa räkenskapsår där du ställer ner verifikationsserien. På så sätt blir det möjligt för att dig bokföra parallellt mellan åren. Läs mer om detta i Nytt räkenskapsår och nummerserier.

Utländska bankkonton - hur gör jag?

Omräkna dina utländska bankkonton mot bokslutsdagens kurs. Beroende på vilken typ av kurs det är du har använt under året, och för bokslutsposten, kan det behövas att du vänder posten i nästa period.

Avskrivningar, automatkonteringar och periodiseringar

Har du tilläggsmodulen Periodiseringar, Automatkonteringar eller Anläggningstillgångar? Lätt att glömma att frisläppa de sista periodiseringarna, automatkonteringarna eller avskrivningarna, kontrollera detta innan du stänger året.

Lager och bokslut

Har du tilläggsmodulen Lager och inköp och har ett fysiskt lager så är det dags att värdera lagret till sitt verkliga värde. Det gör du genom en lagerinventering så att det faktiska lagervärdet stämmer överens med ditt bokförda värde. Läs mer om BFN:s bestämmelser över redovisning av valulager

Korrigeringar som kan uppkomma vid lagervärdering kan du bokföra genom en lagerjustering.

Stäng året

När allt är bokfört och klart för räkenskapsåret rekommenderar vi att du stänger året så inga fler bokningar kan göras. Tänk på att det inte är möjligt att stänga det nuvarande räkenskapsår om gamla år fortfarande är öppna eller om du inte har lagt upp ett nytt räkenskapsår.

Ångra avslutat år

Det är möjligt att öppna ett avslutat år. Ställ dig på året som är avslutat och klicka på ikonen 'Avbryt avslutning'. På så sätt har man öppnat året och det är nu möjligt att bokföra i det.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

allmant/bokslut · Senast uppdaterad: 2015/12/14 10:11 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab