e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartBetalningarIn-och-utbetalningar Utlandsk

In- och utbetalning i utländsk valuta

För att boka in- eller utbetalningar görs detta via Betalningar.
Verifikationsserie bestämmer vilken typ av betalning det är;
KB = Kundbetalning
LB = Leverantörsbetalning

Man bokför in/utbetalningen på samma sätt som en vanlig betalning. Det som skiljer är att fakturan är bokat i annan valuta. Därmed bestämmer den att betalningen också sker i annan valuta.

Observera! Har du registrerat en faktura i en viss valuta så måste betalningen ske i samma valuta.

Så här gör du

  1. Klicka på Ny post > Välj i verifikationsserie om det är KB eller LB
  2. Klicka på ikonen bredvid fakturanumret. Här hittar du alla öppna/obetalda fakturor. Leta upp rätt faktura och ange vilket belopp som betalats. Klicka sedan på ikonen matcha markerade.
  3. Spara och bokför

Valutakursdiff

Om beloppet på bank skiljer sig från det bokförda beloppet på posten betyder detta att det är en valutakursdiff. Beroende på valutakursvinst eller valutakursförlust bokas detta på olika konton. Bokning av betalning sker i basvaluta.

  1. Gör enligt anvisningarna ovan
  2. Ändra beloppet på bankkontot till det som verkligen drogs från din bank
  3. Klicka sedan på välj 'Konto'
  4. Ange det konto som ska användas (3960/7960) boka upp skillnaden så posten balanserar
  5. Spara eller bokför

Nu har man bokat in/utbetalning i utländsk valuta med valutakursdiff.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till in- och utbetalning

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på. Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

betalningar/in-och-utbetalningar/utlandsk · Senast uppdaterad: 2015/12/09 09:26 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab