e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartBokforing Bankavstamning

Bankavstämning


Med hjälp av det här menyalternativet går det att automatiskt stämma av posterna i det elektroniska utdraget från din bank med posterna på likvidkontona i e-conomic.

Denna video visar hur du kommer igång med bankavstämning (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Inställning


Första gången du importerar kontoutdrag måste du stämma av det ingående saldot på likvidkontot. Därefter behöver du enbart importera kontoutdraget.

Så här importerar du kontoutdrag:

 1. Spara kontoutdragsposterna på datorn i enlighet med bankens anvisningar
 2. Klicka på Bokföring > Bank > Bankavstämning
 3. Välj det konto som ska stämmas av i Likvidkonto


De importerade posterna visas under Bank i undermenyn till höger (posterna på likvidkontot visas under System till vänster i fönstret).

Stämma av ingående saldon (endast första gången)


Första gången kontoutdraget importeras anger du det ingående saldot från banken (det utgående saldot beräknas) och bekräftar att det aktuella kontosaldot stämmer.

Ange bankens ingående balans och stämma av likvidkontots ingående balans


Så här anger du bankens ingående saldo:

 1. Klicka på Bokföring > Bank > Bankavstämning
 2. Välj det år och den period som ska stämmas av
 3. Klicka på Redigera saldo till höger om Ingående balans i avsnittet Bank
 4. Ange saldot
 5. Tryck på Retur på tangentbordet


Så här stämmer du av det ingående saldot för ett likvidkonto (för en tidigare period):

 1. Klicka på Markera föregående poster som avstämda till höger om Ingående balans – ej avstämd under System

Saldot ändras till 0,00 och markeras med en bock.

Upphäva avstämning


Det går att upphäva både manuella och automatiska avstämningar.

Så här ångrar du avstämningar:

 1. Klicka på Bokföring > Bank > Bankavstämning
 2. Markera de poster som ska upphävas i kolumnerna System och Bank
 3. Klicka på Upphäv eller tryck på F9 på tangentbordet


Ikonen Avstämt bredvid posterna försvinner.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen på sidan
Tillbaka till bokföring


Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

bokforing/bankavstamning/bankavstamning · Senast uppdaterad: 2015/10/01 09:45 av David Drukier
e-conomic sverige ab