e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartBokforing Registrera-levfaktura

Kassabok Leverantörsfakturor

Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut, klicka här.

I denna kassabok bokför man leverantörsfakturor. Man ska ha registrerat leverantörer sen tidigare eller göra det i samband med bokningen. Registrering av leverantör är obligatoriskt. Poster som bokförs här kommer att påverka reskontran.

Denna video visar hur du bokför en leverantörsfaktura i e-conomic (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så här gör du

  1. Klicka på Bokföring > Kassaböcker > Välj kassabok Leverantörsfakturor
  2. 'Ny post' ovanför listområdet
  3. Ange information i fälten
  4. Klicka på 'Spara' eller 'Spara och ny'

'Spara och ny' syns endast om verifikatet balanserar. 'Spara och fortsätt' syns om verifikatet inte balanserar - denna funktion används om man vill bokföra på flera rader.

Information om fälten

Fält Beskrivning
TypVälj den verifikationstyp som du vill registrera, här är leverantörsfaktura. Detta fält kan vara låst till en viss typ av verifikat.
DatumAnge datumet för transaktionen.
VerifikationVerifikationsnumret anges automatiskt men det går att redigera.
FakturanrNumret på leverantörens faktura.
BeloppBeloppet för posten (bruttobelopp).
LeverantörsnrAnge önskat leverantörsnummer eller välj en leverantör genom att klicka på ikonen 'Sök i lista'
Debet/KreditAnge om beloppet ska bokas på debet eller kredit på leverantören.
MotkontoAnge önskat kontonummer eller välj ett konto genom att klicka på ikonen 'Sök i lista'.
FördelningKlicka här om posten ska fördelas på flera rader.
Moms, motkontoVälj vilken momskod som ska användas. Läs mer om momsen på leverantörsfakturor här.
TextAnge en kort text som beskriver posten.
BetalningstypVälj betalningstyp 'Bangiro/Plusgiro' om det ska skickas betalfil till bank, 'Inget' om det ska hanteras manuellt eller Endast verifikation.
OCR –radDu måste ange OCR-rad om du ska skicka betalfil till banken.
FörfallodatumDet datum då fakturan förfaller.
ÖvrigtGå till denna flik om posten ska bokföras i annan valuta än basvaluta.

Relaterade ämnen

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

bokforing/registrera-levfaktura · Senast uppdaterad: 2015/11/26 14:49 av David Drukier
e-conomic sverige ab