e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartBokforing Registrera-lopande-verifikat

Kassabok Löpande

Ser dett e-conomicavtal annorlunda ut, klicka här.

I denna kassabok bokförs löpande poster, såsom kvitton. Om fälten på bilden nedan skiljer sig från vad ni ser på er skärm beror detta på att man har ändrat uppsättning av fält.

Så här gör du

  1. Klicka på Bokföring > Kassaböcker > Välj kassabok Löpande
  2. Klicka på 'Ny post'
  3. Ange information i fälten
  4. Klicka på 'Spara' eller 'Spara och ny'

'Spara och ny' syns endast när verifikatet balanserar. Om inte verifikatet balanserar heter knappen 'Spara och fortsätt' - denna funktion används om man vill bokföra på flera rader.

En översikt över ditt företags aktuella likvida konton med respektive saldo visas i inmatningsfönstret.

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
TypVälj den verifikationstyp som du vill registrera, t.ex. löpande verifikation. Detta fält kan vara låst till en viss typ av verifikat.
VerifikationVerifikationsnumret anges automatiskt men det går att redigera.
DatumAnge datumet för transaktionen.
BeloppBeloppet för posten (bruttobelopp).
KontonrAnge önskat bokföringskonto eller välj ett konto genom att klicka på ikonen "Sök i listan".
MomsVälj den momskod som ska användas på posten mot det bokföringskonto du har valt.
Debet/KreditAnge om beloppet ska bokföras på debet eller kredit på det bokföringskonto du har valt i fält 'Kontonr'.
MotkontoAnge kontot som posten ska bokas mot så posten balanserar.
FördelningKlicka här om posten ska fördelas på flera rader.
Moms, motkontoAnge den momskod som ska bokas med motkontot. Tänk på att ingen momskod bör anges här om det redan har angivits en momskod i fältet 'Momskod'.
TextAnge en kort text som beskriver posten.
Spara Du sparar verifikationen när den har ett kontonummer och ett motkonto.
Spara och fortsättDu sparar ena benet i verifikationen, d.v.s du fyller bara in på kontonr utan motkonto och väljer spara och kan fortsätta att kontera med nästa kontonr
Spara och nyDu sparar efter att din verifikation är i balans och forsätter till nästa verifikationsnummer.
ÖvrigtKlicka här om posten ska bokföras i annan valuta än basvaluta.

Relaterade ämnen

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

bokforing/registrera-lopande-verifikat · Senast uppdaterad: 2015/11/26 14:42 av David Drukier
e-conomic sverige ab