e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartBokforing Verifikatmedflerarader

Verifikationer som ska fördelas på flera konton

Du kan fördela verifikat med belopp som ska fördelas på flera konton på två olika sätt i e-conomic. Nedan presentera de två sätt som du kan gå tillväga på:

Denna video visar hur du fördelar ett löpande verifikat på flera konton (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

1. Fördelningsmall

Kassaböckerna i e-conomic innehåller en Fördelningsmall. Med mallen går det snabbare att lägga in verifikationer som ska fördelas på flera konton, eftersom du då inte behöver skapa en ny inmatningsrad för varje bokföringspost.

Observera! Att fördelningsmallen innehåller ett maximum på 25 rader

Så använder du fördelningsmallen

2. Fördela verifikat i Kassaboken

Du kan fördela verifikationer direkt i Kassabokens Inmatningsfönster. Då registrerar du till skillnad från när du bokför ett "vanligt verifikat" med konto och motkonto enbart ett konto per verifikationsrad. Då verifikationsraderna får samma verifikationsnummer tills dess att verifikationsraderna tillsammans går jämt upp, går det att fördela verifikatet på fler olika konton.

Så fördelar du verifikat i kassaboken

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Tillbaka till bokföring
Tillbaka till bokföra verifikat


Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

bokforing/verifikatmedflerarader · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab