e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartFakturering Nykund

Registrera en ny kund

För att kunna fakturera i e-conomic eller använda sig av kundreskontran så behöver man ha ett kundregister.

Så här gör du

Innan du börjar ska du ha registrerat en kundgrupp.

  1. Klicka på Fakturering > Kunder > Kunder
  2. Klicka på knappen 'Ny kund'
  3. Ange information i fälten
  4. Klicka på 'Spara' eller 'Spara och Ny' för att lägga till ytterligare en kund

Obs! När data en gång har bokförts mot kunden kan du inte ta bort kundposten.
Använd då istället spärr-funktionen.

Information om fälten


Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Nr Ange önskat nummer för kunden. Numret måste vara unikt för den här kunden. Endast heltal. Om du valde alternativet Automatiskt numreringsförslag under Kundinställning föreslås ett nummer.
Grupp Ange vilken grupp som kunden ska tillhöra.
Åtkomst Välj Spärrat för att förhindra att poster bokförs mot detta kundkonto. Detta kan t.ex. vara praktiskt om kunden inte längre är aktiv.
EAN-nrAnge EAN nr
KonteringsnummerOm du har ett nummer som du vill exponera på fakturan, tex. en fakturamärkning
KreditgränsAnge om kunden ska ha en kreditgräns. Har du satt en kreditgräns på en kund så kommer det att visas en varning när du ska skapa en offert/order/faktura om du överskrider kreditgränsen
Namn Kundens namn.
Faktura e-post Kundens e-postadress.Du kan ange flera e-postadresser, separerade med mellanslag.
Telefon/fax Telefonnummer eller faxnummer.
Webbplats Kundens webbplats.
Adress Gatuadress eller boxnummer.
Postnr Kundens postnummer.
Ort Kundens ort.
Land Kundens land.
Rabatt i % Anges det rabatt kommer denna sats att föreslås på samtliga nya offerter, order eller fakturarader som skapas på kunden. Läs mer om rabatter här.
Momsområde Ange om kunden finns i Sverige, inom EU eller i utlandet. Detta bestämmer om din kund kommer att beläggas med moms eller ej vid fakturering
Org.nr Kundens organisationsnummer.
Valuta Valuta för faktura och betalning.
Betalningsvillkor Välj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor.
Layout Välj en befintlig layout eller skapa en ny layout för dina fakturor osv.
Leveransadress Ange eller välj leveransadress.
Attention En kontaktperson eller tex.en avdelning hos kunden.
Er ref Välj befintlig kontaktperson eller skapa en ny kontaktperson.
Vår ref Välj befintlig medarbetare eller lägg till en medarbetare i listan Medarbetare. Det här fältet kan användas för att hantera t.ex. försäljningsstatistik per medarbetare.

Relaterade ämnen

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Fakturering

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

fakturering/nykund · Senast uppdaterad: 2015/12/03 13:40 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab