e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartFakturering Ranteberakning

Ränteberäkning

I e-conomic beräknas ränta antingen utifrån

  1. Förfallodatumet på fakturan eller;
  2. Det första datumet i månaden fakturan ställdes ut.

Räntesatsen som skall användas anges direkt som en månadsränta på i formuläret för påminnelsegenerering.

Principer för ränteberäkning i e-conomic

Räntan beräknas i e-conomic som en räntesats per månad - inte år. Det betyder att om ett belopp förfallit 10 dagar i en månad med 30 dagar, så kommer räntan på förseningen att bli något större än om samma belopp förfallit lika mycket i en månad med 31 dagar. Detta sker om du väljer ränteavgift: "Per månad". För att räkna ut den exakta räntan, se nedan.

Så beräknas räntan när delar av fakturan blivit betald

Vid beräkning av räntan tar systemet hänsyn till alla kundposter som är öppna (fakturor, kreditnotor, betalningar, påminnelser och återbetalningar).

Exempel
En faktura á 10 000:- har förfallit 10 dagar när den delbetalas med 5 000:-
Efter ytterligare 10 dagar genereras en påminnelse där räntan är 1%, exakt beräkning.
Räntan kommer då att räknas såhär:

Så fungerar anstånd respektive betalningsvillkor vid ränteberäkning

På en påminnelse kan du både ge ett anstånd och ett betalningsvillkor. Med anstånd menas det antal dagar som en fordran (faktura o.dyl.) förfallit med, innan man vill skicka påminnelsen. Vanligt är att man ger kunden ett anstånd på 7 dagar innan man skickar en påminnelse med avgifter på.

Betalningsvillkoret används om du vill ge din kund ytterligare respit för vilken ränta inte ska debiteras. Om du väljer att ge kunden exempelvis 10 dagar netto på påminnelsen innebär det alltså att han eller hon inte behöver betala ränta för ytterligare 10 dagar (utöver den ursprungliga kredittiden).

Vanligen ges ingen ytterligare kredit vid påminnelsedebitering utan betalningsvillkoret brukar vara 0 dagar netto.

Så beräknas räntan på påminnelse 2 och 3

Om du inte fått betalt för en påminnelse med ränta och senare väljer att skicka ytterligare en påminnelse (2 eller 3) så kommer e-conomic att debitera ränta på den ursprungliga fordran från den dag som den tidigare påminnelsen förföll samt även lägga till räntedebitering från det att den tidigare debiterade räntan förfallit (ränta på ränta).

Så beräknas ränta när du väljer metoden Exakt

Om du vill att räntan ska beräknas på exakta förfallodagar väljer du ränteavgift: "Exakt". Den exakta räntan kan dock bara räknas ut på fakturor som förfallit mindre än 31 dagar.

Exempel 1 Exakt ränteberäkning
En faktura á 1250 har förfallit 15 dagar
För en 9% årsränta så kan du lägga in 0,75 ( ca 9/12mån) i exakt räknesats/mån
Räntan kommer då att räknas såhär:

Exempel 2 Exakt ränteberäkning
En faktura á 1250 har förfallit 15 dagar
Om du har räknat ut utanför e-conomic att du ska ha 5 kr i ränta men vet inte vilken räntesats du ska lägga in under "räntesats/mån" räknar du följande:

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till påminnelser

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

fakturering/ranteberakning · Senast uppdaterad: 2015/11/16 13:53 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab