e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartFaltinformationFakturering Paminnelser

Fältinformation: Påminnelser

Information om fälten
Observera! Du inte behöver redigera alla fält.

Fält Beskrivning
Från / till grupp Det gruppintervall för vilket du vill visa påminnelser (eller kontoutdrag).
Från / till kund Nummerintervall för kunder.
Från / till datum Datumintervall för poster.
Observera! att 'Från datum' bara syns vid registrering av kontoutdrag. I 'Till datum' anger du datumet som du vill generera påminnelsen per, vanligtvis dagens datum.
Valuta Har du skickat fakturor i annan valuta än basvalutan måste du i fältet 'Valuta' ange valutan du skickade fakturorna i för att påminnelserna ska genereras. Observera! Att det bara är fakturor i valutan som du har valt som visas.
Typ Påminnelse 1, 2, 3, eller kontoutdrag.
Observera! att påminnelser måste skickas i nummerordning med påminnelse 1 först.
Anstånd Antal dagar efter förfallodatum som ska passera innan kunden ska innefattas i den här sökningen. Om du t.ex. anger fem dagar i det här fältet inkluderas alla kunder med fakturor där förfallodatumet var för mer än fem dagar sedan.
Påminnelseavgift Det belopp som du vill att kunden ska betala i påminnelseavgift.
Ränteavgift Ange om du vill debitera ränteavgiften per kalendermånad eller exakt antal dagar. Observera att om ränta har debiterats tidigare, debiteras ny ränta först från slutet av den föregående räntedebiteringsperioden.*
Ränta Ränteavgiften i procent som ska gälla per månad.*
Rest, ränta Ränteavgift debiteras inte på räntor som understiger detta belopp (Notera att detta enbart påverkar så att ränta inte debiteras på andra ränteposter.*
Rest, saldo Det utestående beloppet ignoreras om det är lägre än det här beloppet. Om du t.ex. vill undvika att skicka påminnelser till kunder som är skyldiga mindre än exempelvis 200 kronor ska du ange 200 i det här fältet.
Text ingående balans Balansen från och med Från datum visas automatiskt på kontoutdraget. Du kan lägga till text som ska visas med den ingående balansen (t.ex. ”Balans 20XX-06-30”).
Text fakturaverifikation Rubriken på fakturan anges automatiskt men den går att redigera.
Betalningsvillkor Välj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor.
Betalningsdatum Ange nytt förfallodatum.
Rubrik Ange en rubrik, t.ex. Påminnelse.
Text Ange text för påminnelsen.
Text ränta Ange text för ränteraden, t.ex. ”Debiterad ränta”.*
Text avgift Ange text för ränteavgiftsraden, t.ex. ”Påminnelseavgift”.

*) Läs även om ränteberäkning i e-conomic.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du skickar påminnelser
Tillbaka till ämnet och läs mer om fältinformation

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

faltinformation/fakturering/paminnelser · Senast uppdaterad: 2016/02/03 11:08 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab