e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
Start Importera-data

Importera register och bokföringsdata

I e-conomic kan du importera och exportera data i Excel, importera och exportera SIE4- filer samt importera bankfiler i fasta format.

Importalternativ i e-conomic
Kunder
Här kan du läsa om hur du importerar ditt kundregister i e-conomic.Så importerar du kunder (CSV-format)
Här kan du läsa om hur du importerar leveransadresser.Så importerar du leveransadresser till kunder (CSV-format)
Här kan du läsa om hur du importerar kontaktpersoner.Så importerar du kontaktpersoner till kunder (CSV-format)
Leverantörer
Här kan du läsa om hur du importerar leverantörer i e-conomic.Så importerar du leverantörer (CSV-format)
Här kan du läsa om hur du importerar kontaktpersoner för leverantörer.Så importerar du kontaktpersoner till leverantörer (CSV-format)
Verifikationer
Här kan du läsa om hur du importerar verifikationer via SIE-fil i e-conomicSå importerar du verifikationer (SIE-format)
Här kan du läsa om hur du importerar dina verifikationer via CSV-fil (Excel)Så importerar du verifikationer/kundinbetalningar(CSV-format)
Register
Här kan du läsa om hur du importerar ditt artikelregister till e-conomic.Så importerar du artiklar (CSV-format)
Här kan du läsa om hur du importerar budget i e-conomic.Så importerar du budgetsiffror (CSV-format)
Här kan du läsa om hur du importerar en egen kontoplan i e-conomicSå importerar du konton (CSV-format)
Bankfiler
Här kan du läsa om hur du importerar en återrapporteringsfil till e-conomicSå importerar du leverantörsbetalningar (textfil i fast format)
Här kan du läsa om hur du importerar kundbetalningar till e-conomicSå importerar du kundbetalningar (textfil i fast format)
Tilläggsmodulen Lager
Här kan du läsa om hur du importerar en lagerjustering till e-conomicSå importerar du en lagerjustering
Tilläggsmodulen Avtal
Här kan du läsa om hur du importerar abonnenter till e-conomicSå importerar du abonnenter

När du importerar register så måste filen vara i ett kommaseparerat CSV-format. Ifall filen är i ett felaktigt format så kan du öppna filen och där spara om filen till CSV-format.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

importera-data/start · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab