e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartImportera-data Importerabudget

Importera budgetsiffror

I e-conomic kan du importera budgetsiffror så att du inte behöver skriva in dem manuellt.

Läs om hur du anger budget manuellt per konto här.

Data måste importeras till e-conomic i en CSV-fil (kommaseparerad fil). Så här sparar du en fil i kommaseparerat format

Här kan du se en video om, hur du importerar budgetsiffror. (Klicka på Youtube ikonen i videon, för att få öppnat videon i Youtube).

Så här gör du

  1. Klicka på Inställningar > Alla inställningar > Bokföring > Kontoplan
  2. Klicka på knappen Andra alternativ > Importera budgetsiffror
  3. Klicka på Välj fil i dialogrutan 'Importera budgetsiffror'
  4. Välj den CSV-fil du vill läsa in och klicka på 'Öppna'
  5. Klicka på 'Läs in fil' i dialogrutan 'Importera budgetsiffror'

Information du kan ha med i filen

Det som är fetstil är obligatorisk data som måste finnas i filen.

Fält Beskrivning
KontoDet bokföringskonto som budgetsiffrorna ska läsas in mot. Dessa måste redan finnas i systemet innan import.
Från datum Budget periodens början. Datumformatet måste vara ÅÅÅÅ-MM-DD.
Till datum Budget periodens slut. Datumformatet måste vara ÅÅÅÅ-MM-DD.
Belopp Beloppet måste anges med två decimaler (t.ex. 312,50 kr).
Text Det går att importera ytterligare information, men den bifogade texten får inte överstiga 250 tecken.
Avdelning Om du har tilläggsmodulen Dimension måste du definiera avdelningar om du vill få ut budget på avdelningsnivå.

Information om importmallen

Fält Beskrivning
Mall Första gången du importerar data kan du endast välja Spara som ny i listrutan. När du har skapat fler mallar kan du välja dem i listrutan och återanvända mallinställningar.
Namn på ny I detta fält namnger du mallen.
Hoppa över rader Det går inte att importera t.ex. kolumnrubriker eller inledande text i filen. Ange därför antal rader (räknat från filens början) som du vill hoppa över när du läser in data.
Ändra tecken till +/- Intäkter måste importeras som kreditbelopp (negativa belopp) och utgifter som debetbelopp (positiva belopp). Om intäkterna i importmallen är positiva belopp och utgifterna är negativa belopp kan man konvertera dem genom att markera kryssrutan Ändra tecken till +/-.
Källfil Här kan du se din fil.
Läs in Här väljer du inställningarna för datainläsningen. Data i fetstil är obligatorisk. Övrig information är valfri.
Läs in frånHär väljer du varifrån i källfilen som informationen ska läsas in.
Välj Ingen om du inte vill läsa in någon information.
Välj Fast värde om du vill läsa in samma värde för inläst information.
Markera Kolumn för att ange kolumnnummer för inläst information i källfilen.
Ange Fast värde om du vill läsa in samma värde för hela kolumnen. Om exempelvis budgetsiffrorna har samma startdatum kan du ange fastvärde i detta fält.
Budgetsiffror Ändra tecken. Intäkter måste importeras som kreditbelopp (negativa belopp) och utgifter som debetbelopp (positiva belopp). Om intäkterna i källfilen uttrycks som positiva belopp och utgifterna som negativa omvandlar du dem genom att kryssa för Ändra tecken.

När du kopplar kolumnerna i källfilen kopieras det till fälten under Läs in.

När alla inställningar är valda klickar du på Importera data. Budgeten importeras till valda konton i kontoplanen.

Tips

  • Du kan kontrollera kontona som du har importerat budgetsiffror för. Det gör du på fliken Rapport > Budget.
  • Om du vill korrigera budgetsiffrorna för ett konto kan du göra det på Bokföring > Kontoplan > Klicka på ikonen 'Budget' ute till höger om varje konto som du har importerat siffror för.
  • Om du importerar flera konton och vill att alla ska fördelas på perioden kan det vara smart att redan i filen dela upp det. Att ett konto anges flera ggr med olika start- och slutdatum. På så sätt slipper man gå in i alla konton som blev importerade och ticka i 'Fördela jämnt på alla månader'.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Importera data

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

importera-data/importerabudget · Senast uppdaterad: 2016/09/22 13:06 av Annie Lindén
e-conomic sverige ab