e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartImportera-data Importerakontoplan

Importera kontoplan

I e-conomic kan du importera kontoplanen så att du inte behöver skriva in den manuellt.

Data måste importeras till e-conomic i en CSV-fil (kommaseparerad fil). I program som Microsoft Excel kan dessa filer läsas direkt och posterna delas upp så att data infogas med korrekt formatering i ett Excel-blad. Så här sparar du i kommaseparerat format

Kontoplansimporten skiljer sig från övriga importer på så sätt att filen måste följa en given standard. Filen skall innehålla en rubrikrad och följande kolumner.

Så här gör du

  1. På flikmenyn Bokföring klickar du på 'Kontoplan'
  2. Klicka på Andra alternativ > Importera kontoplan
  3. Klicka på 'Bläddra' i dialogrutan 'Importera kontoplan'
  4. Välj den CSV-fil du vill läsa in och klicka på 'Öppna'
  5. Klicka på 'Spara' i dialogrutan Importera kontoplan

Observera att redan skapade konton varken importeras eller ändras.

Dessa uppgifter måste du ha med i din fil

Kolumn Beskrivning
KontonrNummer på kontot, maximalt 9 tecken.
NamnKontobeteckning
Typ Ange följande siffra för respektive typ:
1 = Resultat
2 = Balans
3 = Delsumma från
4 = Rubrik
5 = Rubrikstart
6 = Intervallsumma
Summa FrånAnge första kontot för summeringsintervall
Anges endast för konton av typ = 3
MomskodAnge normal momskontering för kontot (frivillig uppgift)
Debet/KreditAnge om kontot normalt konteras i debet eller kredit
MotkontoAnge normalt motkonto vid kontering på kontot (frivillig uppgift)
Ingående kontoAnge vilket ingående konto som skall användas för kontot (frivillig uppgift)
AvdelningAnge en standardavdelning för kontot (frivillig uppgift)
NyckeltalskodAnge följande siffror för respektive nyckeltalskod:
1 = Omsättning
2 = Rörliga kostnader
3 = Direkta löner
4 = Övriga direkta kostnader
5 = Kapacitetskostnader
6 = Avskrivningar
7 = Finansiella kostnader
8 = Extraordinära kostnader
9 = Företagsskatt
10 = Anläggningsregister
11 = Lager/artiklar i arbete
12 = Kunder
13 = Övriga omsättningstillgångar
14 = Kontanta medel på bank och i kassa
15 = Kapital och reserver
16 = Privata bidrag/uttag
17 = Avsättningar
18 = Långfristiga skulder
19 = Kreditinstitut
20 = Leverantörer
21 = Övriga kortfristiga skulder
SRU-kodAnge en SRU-kod för kontot (frivillig uppgift)
Kod 2Ange valfri text som kod 2 (frivillig uppgift)

Notera att om du utelämnar någon kolumn så skall den ändå finnas med i importfilen, låt då bara kolumnen vara tom.

Du kan kontrollera kontoplanen på Rapport > Kontoplan.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Inställningar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på. Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.


importera-data/importerakontoplan · Senast uppdaterad: 2015/10/01 12:16 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab