e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartImportera-data Kontakter-kund

Importera kontaktpersoner

I e-conomic kan du importera dina kontaktpersoner och spara många timmars arbete. Data måste importeras till e-conomic i en CSV-fil (kommaseparerad fil). Läs mer om hur du sparar i CSV-formatet här.

I program som Microsoft Excel kan dessa filer läsas direkt och posterna delas upp så att data infogas med korrekt formatering i ett Excel-blad.

För att kunna importera dina kontaktpersoner måste du först lägga till dina kunder i ditt kundregister.

Dessa uppgifter kan du få med i filen

Observera! Uppgifter markerade med fetstil är obligatoriska
KundnummerKundens nummer i e-conomic måste finnas med i filen.
KundnamnNamnet på kontaktpersonen.
E-postE-postadress till kontaktperonen.
TelefonnummerTelefonnummer till kontaktpersonen.
NoteringEventuell notering på kontaktpersonen.
Externt IDOm kontaktpersonen ska kunna ta emot e-fakturor i OIOXML-format.
Ta emot offertOm kontaktpersonen ska få en e-post kopia av offerter(1 om ja 0 om nej).
Ta emot orderOm kontaktpersonen ska få en e-post kopia av order(1 om ja 0 om nej).
Ta emot fakturaOm kontaktpersonen ska få en e-post kopia av fakturor(1 om ja 0 om nej).
Ta emot påminnelseOm kontaktpersonen ska få en e-post kopia av påminnelser(1 om ja 0 om nej).

Så här gör du

  1. Klicka på Fakturering > Kunder > Kunder
  2. Klicka på knappen Visa importalternativ
  3. Välj Läs in kontaktpersoner > klicka på Bläddra
  4. Välj den CSV-fil du vill läsa in och klicka på Öppna
  5. I dialogrutan Läs in kontaktpersoner klickar du på Läs in fil
    (Inläsningen kan ta en stund beroende på hur stor listan är)

Välj inställningar och importera data

Information om fälten

MallFörsta gången du importerar data kan du bara välja ”Spara som ny”. När du har skapat fler mallar kan du välja dem i listrutan och återanvända mallinställningar.
Namn på nyI det här fältet anger du ett namn på mallen.
Hoppa över raderDu kan inte importera t.ex. kolumnrubriker eller inledande text i filen. Med den här funktionen kan du därför ange antal rader (räknat från filens början) som du vill hoppa över när du läser in data.
KällfilHär kan du se din fil. Matcha kolumnerna från din källfil (överst) med kolumnerna i inläsningsgränssnittet i e-conomic.
Läs inHär väljer du inställningarna för datainläsningen. Informationen som är markerad i fetstil (kundnummer, kundgrupp osv.) är obligatorisk. Övrig information är valfri. Till höger om varje uppgift finns ett frågetecken som ger mer information.
Läs in frånFör varje uppgiftstyp måste du välja var du ska läsa in från källfilen.
Du kan välja mellan Ingen, Fast värde eller Kolumn.
Välj Ingen om du inte vill läsa in någon information.
Välj Fast värde om du t.ex. vill att alla dina kontaktpersoner ska få en kopia på fakturan.
Välj Kolumn för att ange kolumnnummer för den inlästa informationen i källfilen.

När alla inställningar är valda klickar du på Importera data.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Importera data
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

importera-data/kontakter-kund · Senast uppdaterad: 2016/02/01 11:13 av David Drukier
e-conomic sverige ab