e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartInstallningarAvtal Andra-losenord

Ändra lösenord/ Glömt lösenord

Under fliken Alla inställningar > Abonnemang > Användare kan du ändra ditt befintliga lösenord.

Är du inloggad i din administratörsmodul så kan du gå på Administratör > Användare för att ändra befintliga användare eller lägga till en användare för modulen.

Är du inte inloggad i e-conomic och har glömt dina inloggningsuppgifter kan du hämta dina uppgifter på e-conomics inloggningssida. Se följande video:

Klicka på "Glömt lösenord" så skickas ett e-postmeddelande med ditt avtalsnummer, användar-ID och en länk där du kan byta lösenord.

Byt lösenord Superanvändare / Administratör

Är du Superanvändare eller Administratör så kan du ändra ditt och andra användares lösenord i ditt avtal.

Så ändrar du lösenord

  1. Klicka på Alla Inställningar > Abonnemang > Användare.
  2. Klicka på Redigera Redigera till höger.
  3. Ange ditt lösenord (för Superanvändare eller Administratör)
  4. Ange det nya lösenordet i fältet Lösenord och upprepa det i fältet Lösenord (upprepa). Lösenordet måste innehålla minst åtta tecken varav minst en siffra och en bokstav.
  5. Klicka på OK.
  6. Ge användaren det nya lösenordet.
Ändra lösenord administratör/superanvändare
installningar/avtal/andra-losenord · Senast uppdaterad: 2016/09/20 15:17 av Emma Nielson
e-conomic sverige ab