e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartInstallningar Fastavalutakurser

Fasta valutakurser

Använder du valutakonton, har du köpt valuta, eller av andra anledningar vill ange en Fast valutakurs så anger du den fasta kursen under Alla inställningar (kugghjulet) > Fasta valutakurser.

Du anger den fasta valutakursen så här:

  1. Ange konto för valutakursdifferenser. (Detta är redan gjort om du har valt en Standardinställning)
  2. Ange Valutakursen

Ange konto för Kursdifferenser

Skickar du kund- eller bokför leverantörsfakturor och betalningar i e-conomic bör du lägga upp ett konto för Valutakursdifferenser. När leverantörs- och kundposter kvittas i utländska valutor anges eventuell valutakursdifferens automatiskt i ett av systemkontona; Valutakursdifferens, leverantörer eller Valutakursdifferens, kunder.

Ange fastvalutakurs


  1. Klicka på Alla inställningar (kugghjulet) > Bokföring > Fasta valutakurser.
  2. Klicka på ikonen Redigera till höger.
  3. Ange önskad valutakurs. Kursen måste anges i hundratal. Om t.ex. valutakursen för euro gentemot den svenska kronan är 9,00 ska du ange 900.
  4. Klicka på OK.

Då används den valutakurs som du har angett här och inte valutakursen från www.xe.com.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Inställningar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

installningar/fastavalutakurser · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab