e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartInstallningar Kundgrupper

Kundgrupper

Det måste finnas en kundgrupp för att du ska kunna skapa en ny kund. Det är kundgruppen som kopplar kunden till ditt kundfordringskonto.

Så här gör du

  1. Klicka på Alla inställningar (kugghjulet) > Grupper > Kundgrupper
  2. Klicka på knappen 'Ny kundgrupp' ovanför listområdet
  3. Ange ett nummer, ett namn och ett bokföringskonto för kundfordringar
  4. Klicka på 'Spara' eller 'Spara och ny' för att lägga till ytterligare en kundgrupp

Information om fälten

Fält Beskrivning
NrAnge önskat nummer på gruppen. Högst nio tecken, endast heltal.
NamnÖnskat namn på gruppen (t.ex. svenska kunder/utländska kunder).
KontoKontot för kundgruppen, exempelvis 1510*.
LayoutVilken utskriftsmall som ska användas vid fakturering. Om inget annat anges på kundnivå kommer alla kunder som är kopplade till denna kundgrupp att få denna utskriftsmall.
AvdragDenna flik är för ROT/RUT kundgrupper
1) Använd avdragMarkera detta alternativ om kunder i denna grupp är berättigade till avdrag (Rot/Rut)
1) Avdrag baserat på artikelgrupperMarkera detta alternativ om endast ska beräknas för vissa artikelgrupper
1) Avdrag inklusive momsMarkera detta alternativ om avdraget skall beräknas inklusive moms
1) AvdragsprocentMarkera detta alternativ om kunderna i gruppen skall vara berättigade till procentuellt avdrag
1) AvdragskontoAnge konto för avdraget, exempelvis 1513*
1) ArtikelnummerAnge artikelnummer för eventuell restfakturering av avslagna avdrag.

1) Dessa fält berör endast kundgrupper där avdrag tillämpas
*) Exemplen syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från baskontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.

Relaterade ämnen

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

installningar/kundgrupper · Senast uppdaterad: 2015/12/03 13:37 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab