e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartInstallningar Kundinstallning

Kundinställning


När du anger en ny kund anges dessa inställningar som förslag för kunden, t.ex. betalningsvillkor och kundgrupp, baserat på standardinställningen för kunder. Detta kan minska både antalet fel och tidsåtgång vid registrering.

Denna video visar var du hittar kundinställning (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Skapa standardinställning för kunder

  1. Klicka på Fakturering > Övriga inställningar > Kundinställning
  2. Ange information i fälten, se detaljerad förklaring nedan.
  3. Klicka på OK

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Kundgrupp Ange vilken kundgrupp som kunden ska tillhöra.
BetalningsvillkorVälj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor.
Automatiskt numreringsförslagMarkera den här kryssrutan om du automatiskt vill få förslag på kundnummer.
Registrera automatiskt vid noll träffar i sökningenOm du väljer det här alternativet får du automatiskt upp inmatningsfönstret för att lägga till ny kund om kunden inte finns i kundlistan.
Infoga även kundnr somGör det möjligt att ange kundnumret i stället för ett telefonnummer eller ett organisationsnummer när du söker efter kunden.
Standard nytt dokumentAnge vilket dokument som du vill ska väljas som första alternativ när du ska skapar ny offert, order eller faktura.
Visa alternativMarkera den här kryssrutan om du vill kunna välja om du ska skapa en offert, en order eller en faktura varje gång du anger en ny kund.
Ange bruttopriser på offert/order/fakturaMarkera den här kryssrutan om bruttopriserna ska anges i dokumenten, exempelvis om ditt företag främst handlar med privata kunder.
Förslag på text till fakturaraderVälj om fakturarader ska visas med artikelnamn eller både artikelnamn och beskrivning.
LayoutVälj en befintlig layout eller skapa en ny layout för de dokument som kunderna tar del av, t.ex. fakturor. Den layout som du anger här kommer att väljas som standard när du lägger upp nya kunder.
Skicka alltid till kundens e-postadressDen e-postadress som har angetts för kunden kommer upp som förslag.
Skicka offerter/order/fakturor BCC tillAnge din egen e-postadress här om du vill ta emot kopior av e-postmeddelanden som skickas.
Verifikationstext för fakturorAnge en standardtext som verifikationstext för fakturor - lämnar du fältet tomt kommer i första hand fakturans rubrik användas som text och i andra hand kommer ordet "Faktura" användas som verifikationstext
Verifikationstext för kreditnotorAnge en standardtext som verifikationstext för kreditnotor - lämnar du fältet tomt kommer i första hand kreditnotans rubrik användas som text och i andra hand kommer ordet "Kreditnota" användas som verifikationstext
Använd kundadress som standardleveransadressMarkera den här kryssrutan om den befintliga adressen alltid ska föreslås som leveransadress.
Leveransdatum för nya fakturorVälj om Dagens datum, Fast eller Ingen (manuell inmatning krävs när du anger poster) ska anges som datum.
Standarddatum för nya fakturorVälj om Dagens datum eller datum för senast bokförda faktura ska användas som standard för nya fakturor.


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till fakturering
Tillbaka till kunder
Tillbaka till kundgrupper

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

installningar/kundinstallning · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab