e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartInstallningar Noteringar

Noteringstyper


Skapa en ny noteringstyp


 1. Alla inställningar(kugghjulet) > Kategorier och Enheter > Noteringstyper.
 2. Klicka på Ny noteringstyp.
 3. Redigera fälten.
 4. Klicka på Ok.

Information om fälten

FältBeskrivning
Namn Önskat namn för noteringstypen.
Visa för alla Markera den här kryssrutan om du vill att alla användare ska kunna se den här noteringen.


Skapa ny notering


Noteringar kan du gör på dessa ställen i e-conomic:

 • Kunder: Fakturering > Kunder
 • Leverantörer: Bokföring > Leverantörer
 • Artiklar: Fakturering > Artiklar
 • Projekt: Tillgängliga i tilläggsmodulen Projekt
 1. Klicka på Fakturering > Kunder >
 2. Klicka på Noteringar
 3. Klicka på Ny notering ovanför listområdet.
 4. Ange information i fälten.
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på Andra alternativ knappen för att gå tillbaka till leverantörs-, kund- eller artikelöversikten.


Information om fälten

Observera att du inte behöver redigera alla fält.

FältBeskrivning
Datum Fältet fylls i automatiskt men det går att redigera.
ÄmneÖnskat ämne. Högst 500 tecken.
BeskrivningMer detaljerad information, högst 5 000 tecken.
TypVälj en befintlig noteringstyp eller skapa en ny noteringstyp.
KontaktpersonVälj en befintlig eller skapa en ny leverantörs- eller kundkontakt.
UppföljningMarkera den här kryssrutan om du vill att noteringen ska visas i uppföljningslistan på fliken Dialog.
Uppföljningsdatum Det datum då åtgärden måste ha utförts.
När noteringen har skapats visas skaparens användar-ID, datum då noteringen skapades, ämne, uppföljningsdatum samt kryssrutan Utfört i noteringslistan.


Hantera noteringar


Förutom att redigera, kopiera och ta bort noteringar kan du utföra följande åtgärder med hjälp av ikonerna till höger:

Utfört Om du inte vill visa en notering i listan ska du markera kryssrutan Utfört.
NoteringarVisa notering Visa texten som anges för noteringen i fältet Beskrivning.
Övergför notering till annan användare Överför till annan användare När du överför noteringen till en annan användare tas noteringen bort från din uppföljningslista.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Inställningar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

installningar/noteringar · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab