e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartInstallningar Systemkonton

Systemkonton

I e-conomic finns en uppsättning konton som används för automatisk bokföring av vissa typer av transaktioner. Det kan röra sig om bokföring av valutakursdifferenser, påminnelseavgifter och liknande.

Ställa in eller redigera systemkonton

  1. Klicka på Inställningar (kugghjulet) > Alla inställningar > Bokföring > Systemkonton.
  2. Klicka på pennikonen på respektive rad, för att redigera.
  3. Ange önskat kontonummer.
  4. Klicka på OK.

Information om systemkonton

Systemkonto Beskrivning
FelkontoDu behöver endast fylla i information här om e-conomics support ber dig att göra det.
Stänger årets slut Det konto som du vill bokföra resultatet på vid årets slut.
Valutakursvinster, kunder Konto för automatisk bokning av valutakursvinster mellan kundfakturor och kundbetalningar, exempelvis 3960*
Valutakursvinster, leverantörerKonto för automatisk bokning av valutakursvinster mellan leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar, exempelvis 3960*
Räntor, kunder Ränteintäkter för försenade betalningar anges här.
Påminnelseavgift, kunder Påminnelseavgifter på försenade betalningar anges här.
Öresavrundning Kontot för öresavrundning sätter du här, samt vilken avrundningsprincip du vill ska gälla. Du kan välja att inte ha någon avrundning, matematisk eller alltid ner, till närmsta krona eller 50 öre. (Du kan även välja avrundningsprincip direkt när du gör fakturan under Betalningsvillkor osv.)
Bankavgift, kund- och leverantörsbetalningarKonto för automatisk bokning av bankavgifter i samband med kund- och leverantörsbetalningar, exempelvis 6570*.
Valutakursförluster, kunder Konto för automatisk bokning av valutakursförluster mellan kundfakturor och kundbetalningar, exempelvis 7960*.
Valutakursförluster, leverantörerKonto för automatisk bokning av valutakursförluster mellan leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar, exempelvis 7960*.

*) Exemplen syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från baskontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Inställningar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

installningar/systemkonton · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab