e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartInstallningar Tillgangsgrupper

Tillgångsgrupp

Olika anläggningstillgångar har olika livslängd och skrivs av på olika sätt. Därför måste du dela upp företagets anläggningstillgångar på en eller flera tillgångsgrupper. Under tillgångsgrupper anger du även konton där du vill att tillägg, avyttringar och avskrivningar av tillgångar ska anges.

Observera för avtal tecknade innan den 1 okt 2014 När du har angivit ett konto som tillgångskonto för någon grupp så kan du inte längre bokföra manuellt på kontot utan måste då alltid bokföra via anläggningsregistret för det aktuella kontot.

Så här skapar du tillgångsgrupper

  1. Klicka på Alla inställningar (kugghjul) > Grupper > Tillgångsgrupper
  2. Klicka på 'Ny Tillgångsgrupp'.
  3. Redigera fälten.
  4. Klicka på OK.

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Nr Ange önskat nummer på tillgångsgruppen. Högst nio tecken, endast heltal.
Namn Ange önskat namn på gruppen.
Livslängd (månader) Den förväntade livslängden för tillgångarna i den här gruppen.
Restvärde (%) Ange tillgångarnas förväntade restvärde uttryckt i procent av inköpsvärdet.
Tillägg Kontot för nya tillgångar i den här gruppen, exempelvis 1210*.
Avskrivning (balansräkning) Balansräkningskontot för avskrivning av tillgångar i gruppen, exempelvis 1219*.
Avskrivning (resultat) Resultatkontot för avskrivning av tillgångar i gruppen, exempelvis 7831*.
Avyttring Ange det konto som du vill att avyttrade tillgångar i den här gruppen ska anges, exempelvis 1210*.
Återförda avskrivningar Kontot för återförda avskrivningar vid avyttrade av tillgångar i gruppen, exempelvis 1219*.
Bokfört värde (resultat) Kontot för tillgångens bokförda värde i händelse av försäljning, exempelvis 3971*
Tillägg (ingående) Ange motkonto där du vill att tillägg till befintliga tillgångar ska anges. Kontot används endast för tillgångar som redan har skrivits av delvis och måste skapas under Tillgångar enligt vad som beskrivs i avsnittet Registrera befintliga tillgångar, exempelvis 1210*.
Avskrivningar (ingående) Motkontot för tidigare avskrivningar av befintliga tillgångar. Kontot används för tillgångar som redan delvis har avskrivits, exempelvis 1219*.

*) Exemplen syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från BAS kontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till inställningar
Tillbaka till anläggningsregister

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

installningar/tillgangsgrupper · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab