e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartKomigang Komigang

Gränssnitt, funktioner och kortkommandon

Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut, se här

Så fungerar gränssnittet, funktioner och kortkommandon


Layout

e-conomic har högst upp på sidan en Huvudmeny bestående av fyra horisontella flikar. Dessa är:

  • Start - startmenyn
  • Fakturering- bl.a. fakturor, order, påminnelser, kunder, artiklar, fakturadesign
  • Bokföring- bl.a. kassaböcker, sökning efter transaktioner, bank, skanning
  • Rapporter- bl.a. balans-/resultatrapport, leverantörreskontra, kundreskontra, momsrapport

Det finns även en orange ruta med ett vitt kugghjul där du bland annat kan välja Alla inställningar för att komma till systeminställningarna. Här hittar du bl.a. företagsinformationen, vald kontoplan, räkenskapsår.

Trycker du på någon av flikarna på Huvudmenyn får du en vänstermeny i kolumnen till vänster med undermenyer tillhörande dina huvudmenyer.

En blå knapp signalerar inmatning. Som i exemplet ovan; Ny faktura. Du får då antingen upp ett pop-up fönster där du matar in din information eller också slussas du vidare till ett inmatningsfält, beroende på var du befinner dig.

Mer om Gränssnitt och genvägar


Låt dig inte överväldigas av e-conomics många funktioner. Det finns ofta likheter mellan dem och i många fall är vår Quicksearch-knapp till stor hjälp. Genom att trycka på Quicksearch-knappen kan du söka vad du är ute efter i e-conomic och hamna där direkt. Denna knapp hittar du i Huvudmenyn.Funktioner för enskilda rader

Vilka kategorifunktioner och ikoner som visas till höger varierar beroende på var i e-conomic du för tillfället arbetar, men några av dem är gemensamma för hela systemet:

Ikon - exampel Funktion
Ny: Skapa nya kunder konton, poster, fakturor o.s.v.
Kopiera:Kopiera raden, redigera kopian för att skapa en liknande rad.
Ta bort: Ta bort poster eller konton. Observera att när poster har bokförts kan de inte tas bort.
Redigera: Redigera raden.
Sök: Vill du söka efter ett konto eller artikel kan du göra detta genom denna funktion ovanför listområdet.
Visa i Excel: Överför poster, rapporter, kontoplaner m.m. till Excel.
Skriv ut: Skriv ut informationen i listfönstret.

Fältet Sök

I många fönster finns det ett sökfält ovanför listområdet.

Detta fält innehåller följande funktioner:

Funktion
a, b, c o.s.v.

Klicka på begynnelsebokstaven i det ord som du söker efter följt av * Exempel: Om du vill hitta kontonumret för kontorsmaterial klickar du på k* för att visa alla kontonamn som börjar på k i listfönstret.
1–9
Klicka på 1–9 om du söker efter något som innehåller den siffran annars tryck 1* för alla konton som börja med 1.
Sök
Ange hela eller en del av det ord som du söker efter och klicka på Enter eller förstoringsglaset.
Söknr
Ange hela eller en del av det nummer du söker efter och klicka på Enter eller förstoringsglaset. Denna funktion använder du för att söka efter konto-, artikel- och kundnummer.

Sortera efter kolumnrubriker

Du sorterar informationen i listfönstret i önskad ordning genom att klicka på rubrikerna. Informationen sorteras, i bokstavsordning(a-ö), efter den valda kategorin och du kan även välja att sortera i omvänd bokstavordning(ö-a) genom att klicka på rubriken en gång till. Den aktuella sorteringsordningen indikeras av triangeln, i detta fall på kontonummer:

Antal visade poster

Om du inte hittar det du letar efter i listan kan det bero på att det finns på nästa sida. Du ställer in hur många poster som ska visas per sida genom att klicka på markrören nedanför listfönstret:

Observera att e-conomic arbetar snabbare ju färre rader som visas.

Kortkommandon

Tangent Funktion
UPP-/NEDPIL Flytta en rad upp/ned i exempelvis kassaböcker.
HÖGER-/VÄNSTERPIL Växla mellan ikonerna för en markerad post i listan.
INSERT eller NSkapa ny post.
HOMEÅtergå till första sidan om antalet visade poster per sida är inställt på 10 eller 20. Om antalet visade poster är inställt på Alla kommer du tillbaka till listans början.
ENDGå till sista sidan om antalet visade poster per sida är inställt på 10 eller 20. Om antalet visade poster är inställt på Alla kommer du till slutet av listan.
PAGE UPGå tillbaka till föregående sida om antalet visade poster per sida är inställt på 10 eller 20. Om antalet visade poster är inställt på Alla går du tio poster tillbaka (upp) i listan.
PAGE DOWNGå till nästa sida om antalet visade poster per sida är inställt på 10 eller 20. Om antalet visade poster är inställt på Alla går du tio poster framåt (ned) i listan.
TABBFlytta muspekaren från ett fält till nästa när du anger information.
Se även: Inställning av Tabb-ordning i kassaboken
TABB + SKIFTFlytta muspekaren till närmast föregående fält när du anger information.
RETURAktivera en markerad ikon i listan.
ERedigera en post (som ett alternativ till att använda redigeringsikonen.)
GÖppna dialogrutan Gå till där du snabbt kan hitta konton i kontoplanen med mera.
ESCStäng dialogrutor.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om kom igång med e-conomic
komigang/komigang · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab