e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartMoms Inkop-inom-eu

Inköp av varor eller tjänster inom EU eller utlandet

När du köper varor eller tjänster från andra EU-länder ska du ta ställning till vilken momskod som passar till dina inköpskonton i kontoplanen. För att kunna använda systemets momsrapport förutsätts det att momskoder används. Om rätt momskod används slipper du själv kontera den in- och utgående momsen.

Denna video visar hur du bokar ett inköp utanför Sverige (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Momskoder

Följande momskoder finns i systemet om en standardinställning har valts:

Kod Namn Konton
I25VEIngående omvänd skattsk. varor EU 25% (2645/2614)
I25TEIngående omvänd skattsk. tjänster EU 25% (2645/2614)
I25TUIngående omvänd skattsk. tjänster utland 25% (2645/2615)
IMP25Importmoms 25%(2645/2615)

Finns inte dessa kan man lätt lägga upp dem manuellt.

Som det framgår av nedanstående skärmbild, är det både ett konto och ett motkonto angivet. Det betyder, att en postering nollas ut och därmed inte belastar ditt momsunderlag bortsett från ett fiktivt tal.


Fig. 1.0 Här är både konto och motkonto ifyllt

Dessa fiktiva tal kommer att synas i separata rutor i verifikationen, men kommer inte att påverka ditt momsbelopp att betala eller få tillbaka.

Momsrapport

Så här påverkar dessa poster momsrapporten. Inköp och moms för varor och tjänster inom EU samt tjänster utanför EU specificeras i blocken C, D och F. Inköp av varor utanför EU specificeras i blocken H, I och F. Den ingående momsen som finns i block F skall ha ett motsvarande belopp i block B, D eller I. Det är viktigt att förstå att inget kommer att specificeras i blocken C, E och H om ingen momskod används.

Relaterade ämnen

Tullmoms - Se här för mer info om tullmoms

Externa länkar som du kan finna nyttiga!

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

moms/inkop-inom-eu · Senast uppdaterad: 2015/11/30 14:15 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab