e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartMoms Nyamomskrav

Nya momskrav på elektroniska tjänster (MOSS)

Beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikation, radio, tv-tjänster och elektroniska tjänster ska från och med 2015 fakturera med mervärdeskatt enligt de regler som gäller i köparens EU-land. Läs mer på skatteverkets hemsida

e-conomic har uppskattat att de nya reglerna, om försäljning till privatkunder i ett annat EU-land, påverkar minimalt antal kunder. Vi levererar därför work-around i e-conomic som gör det möjligt att rapportera Mini One Stop Shop (MOSS).


Rapportkrav

Nedan ser du formatet som Skatteverket efterfrågar. Första raden visas som exempel, dvs du redovisar ditt land (SE), landet (DK) du säljer till, momssatsen (25), nettobeloppet (50000) och momsbeloppet (12500) i EUR.

Inställning i e-conomic

Om du har ett lager och/eller många artiklar är detta workaround perfekt för dig, det medför att du använder dig av Omsättningsstatistiksrapporten för din rapportering av MOSS.

Du kommer att skapa en egen artikelgrupp för själva EU-momsen och koppla artiklar med moms till respektive land. Dina artiklar som du fakturerar för berörs inte. På kundgruppsnivå särskiljs dina kunder till EU genom att du skapar kundgrupper för respektive land dina kunder är verksamma i. Detta för att omsättningsstatistiksrapporten ska visa rätt information enligt Skatteverkets krav.

Kundgrupp

Lägg upp en ny kundgrupp för varje land du säljer till, i detta exempel Finland:

Koppla din kund till kundgruppen för deras land. Välj momsområde 'Inhemsk utan moms' under fliken 'Övrigt', detta gör att du kommer att få själva försäljningen på ett konto som inte genererar moms. Detta kommer särskilja beskattningsunderlaget från momsen till de olika länderna. Momsen för varor sålda till kunder i Finland skapar du en egen artikel för, se längre ner på sidan.

Artikelgrupp för EU-moms

Lägg upp en ny artikelgrupp för din EU-moms, denna EU-moms kommer att lägga sig i din balansräkning, välj därför ett momskonto i balansräkningen som du vill boka din EU-moms på. Därefter lägger du till momssatserna för artiklar kopplade till denna artikelgrupp.


Dags att fakturera

Nu när du skapar din faktura lägger du upp dina artiklar som vanligt. Eftersom du har kopplat kunden till inhemsk utan moms så är artiklarna än så länge momsfria. Därefter väljer du en ny artikel som du har kallar för VAT FI där du räknar ut den moms som ska till din finska kund, detta gör du när du är klar med alla dina artiklar på fakturan, summerar ihop och räknar ut momsen på totalbeloppet (ett exempel här med 24% momssats på 100 EUR)

Din faktura till kund ser nu ut på detta sätt:

Du bokför och skickar fakturan som vanligt till kund. Du får redigera fakturas layout för att VAT inte ska komma med längst ner på fakturan, om så önskas.

Rapporten

  • Gå in på Rapporter > Kunder > Omsättningsstatistik
  • Välj kundgruppen du vill titta på baserat på artiklar:

Du kommer att att få upp informationen som skatteverket begär och du får räkna om detta till EUR när du redovisar i MOSS-deklarationen. Du ska använda den växelkurs som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller för den sista dagen av den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om mer om moms
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Rapporter


Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

moms/nyamomskrav · Senast uppdaterad: 2016/09/20 15:13 av Emma Nielson
e-conomic sverige ab