e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportBokforing Anlaggningsregister

Anläggningsregister


Ordlista för ekonomitermerBeskrivning av ordet anläggningstillgång

Rapporten anläggningsregister används för att följa rörelser i bolagets anläggningsregister över året. Inköp, nedskrivningar, avskrivningar och avyttringar visas i separata kolumner. På varje rad i rapporten har du möjlighet att klicka på ikonen Visa transaktioner 'Visa transaktioner' för att se de underliggande huvudboksposterna. Om du använder skanningsmodulen har du även möjlighet att se det inskannade materialet genom att klicka på ikonenVisa verifikation 'Visa verifikation'.

Så här skriver du ut rapporten anläggningsregister

  1. Klicka på Rapport > Bokföring > Anläggningsregister
  2. Redigera fälten
  3. Klicka på 'OK'

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Räkenskapsår Ange vilket räkenskapsår du vill titta på.
Från/till grupp Ange eventuellt ett intervall av tillgångsgrupper för att begränsa rapporten till dessa grupper.
Obs! Om du inte anger något intervall visas alla tillgångsgrupper.
Från/till tillgång Ange eventuellt ett intervall av tillgångar för att begränsa rapporten till dessa tillgångar.
Obs! Om du inte anger något intervall visas alla tillgångar.
Avdelning Ange eventuellt en avdelning som du vill se.
(endast för dig med tillvalsmodulen dimensioner)
Dölj kolumnen 'Kostnader/Uppskrivningar' Markera denna kryssruta ifall du inte är intresserad av kostnader och uppskrivningar.
Dölj kolumnen 'Avskrivningar/Nedskrivningar' Markera denna kryssruta ifall du inte är intresserad av avskrivningar och nedskrivningar.
Dölj kolumnen 'Avyttringar' Markera denna kryssruta ifall du inte är intresserad av avyttringar.
Dölj kolumnen 'Beskrivning' Markera denna kryssruta ifall du inte är intresserad av beskrivningsfältet för anläggningstillgångarna.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Rapporter
Tillbaka till Anläggningsregister

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/bokforing/anlaggningsregister · Senast uppdaterad: 2015/12/08 14:09 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab