e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportBokforing Balansrakning

Balansrapport

I den här rapporten visas en översikt över balanskontona med en ingående balans för året, ingående balans för perioden, totalt för perioden och utgående balans. Om du tar ut en rapport för ett helt räkenskapsår visas inget ingående balans för period eftersom det då är liktydigt med den ingående balansen.

Du kan klicka på siffrorna i rapporten för att se vilka transaktioner som utgör summeringen. Underliggande transaktioner för summeringen visas i ett popup-fönster.

Ordlista för ekonomitermerBeskrivning av ordet balansrapport/balansräkning

Här kan du se en video om hur du tar fram en balanstrapport (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så tar du fram en balansrapport

  1. Gå till Rapport > Bokföring > Balansrapport
  2. Ange information i fälten
  3. Klicka på 'OK'

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Från/till datum Datum för balansrapporten.
Visa kassaboksverifikationer/ej bokförda verifikationer Markera den här kryssrutan för att inkludera ännu ej bokförda poster.
Visa konton utan saldo Markera den här kryssrutan för att inkludera konton utan saldo.
Visa debet/kredit Markera den här kryssrutan för att visa separata kolumner för debet respektive kreditposter.

Tänk på

  • Balansrapporten är baserad på kontoplanen och ifall den visas felaktigt så kan det bero på att du har angivit dina konton felaktigt.
    Här kan du läsa mer om hur du reparerar balans- och resultatrapporter som visas felaktigt.
  • Observera att en balansrapport inte är en balansräkning som kan sändas till Bolagsverket. En balansrapport kan förändras medan en balansräkning måste vara påskriven och ej redigerbar. Gör i så fall att du tar ut balansrapporten till Excel, byter namn till Balansräkning, konvertera till pdf samt skriver under.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Rapporter

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/bokforing/balansrakning · Senast uppdaterad: 2015/12/07 13:26 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab