e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportBokforing Budget

Budget

Ordlista för ekonomitermerBeskrivning av ordet budget

Om du har angett budgetsiffror för dina konton kan du använda den här funktionen för att få en översikt över budgetsiffrorna.

Så här tar du fram en Budgetrapport

  1. Gå till Rapport > Bokföring > Budget
  2. Ange information i fälten
  3. Klicka på 'OK'

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Från datum Det första datumet i budgetperioden.
Från/till konto Kontonummerintervall för budgeten. Obs! Om du inte anger ett intervall skrivs alla konton som har budget ut.
Från/till avdelning Du kan begränsa rapporten och bara visa den för specificerad(e) avdelning(ar).
Observera att dessa fält endast visas för dig med tillvalsmodulen Dimensioner
Format Välj ett av formaten Kvartalsvis eller Månadsvis.
Observera att siffrorna anges i tusental (000).
Lagstadgat format Markera kryssrutan Lagstadgat format och ange ett kontointervall för de tillgångar som ska inkluderas om du vill skapa en budget i bokföringsformat.
Tillgångar från/till konto Ange kontointervall för tillgångskonton.
Visa Välj mellan att visa siffrorna i belopp eller i kvantitet
Observera att dessa fält endast visas för dig med tillvalsmodulen Dimensioner
Enhet Välj mellan att visa rapporten för en specificerad eller samtliga enheter.
Observera att dessa fält endast visas för dig med tillvalsmodulen Dimensioner
Visa konton utan saldoMarkera denna kryssruta om du vill ta med alla konton som finns i kontoplanen, även de utan saldo.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till rapport

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/bokforing/budget · Senast uppdaterad: 2015/12/07 13:44 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab