e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportBokforing Periodiseringar

Periodiseringar


Ordlista för ekonomitermerBeskrivning av ordet periodisering

Periodiseringsrapporten används för att stämma av och specificera belopp på kontona för förutbetalda kostnader och intäkter. Avstämningen görs lämpligen genom att kontrollera rapportens summering på balanskontot och stämma av det mot den utgående balansen för samma konto i balansräkningen. Har du endast bokfört på balanskontot via periodiseringsmodulen stämmer beloppen alltid.

På varje rad i rapporten har du möjlighet att klicka på ikonen Visa transaktioner Visa transaktioner för att se de underliggande huvudboksposterna. Om du använder skanningsmodulen har du även möjlighet att se det inskannade materialet genom att klicka på länken Visa verifikation Visa verifikation.

Så här gör du

  1. Klicka på Rapport > Bokföring > Periodiseringar
  2. Redigera fälten
  3. Klicka på OKInformation om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Från / till balanskonto Ange eventuellt ett kontointervall för att begränsa rapporten till vissa balansräkningskonton.
Från / till kostnadskonto Ange eventuellt ett kontointervall för att begränsa rapporten till vissa resultatkonton.
Obs! Om du inte anger något intervall visas hela kontoplanen.
Datum Ange datumet för rapporten.
Periodiseringstyp Ange om du vill se rapporten för intäktsperiodiseringar (förutbetalda intäkter) eller kostnadsperiodiseringar (förutbetalda kostnader).


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till rapport
Tillbaka till periodiseringar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/bokforing/periodiseringar · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab