e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportBokforing Rapportenvisasfel

Balans- och resultatrapporten visas felaktigt

När du tar fram en balans- eller resultatrapport hämtas information från kontoplanen och således kan rubriker och summeringar, i vissa fall, visas felaktigt.

Här nedan så visar vi de allra vanligaste felen, nämligen att det finns en felaktig inställning på en summering eller att ett konto av typen "resultat" finns bland balanskonton och vice versa.

Konton tillhörande balans ska vara av typen balansräkning

  1. Gå in på Alla inställningar ( orange kugghjul) > Bokföring> Kontoplan
  2. Se över dina balanskonton att de är av typen Balansräkning och resultatkonton är av typen Resultat
  3. För att redigera och klicka på redigeringspennan och ändra typen

Summeringar från balansrapporten

Summeringarna går från din första rubrik som ska omfatta nästkommande konton i gruppen. I detta exempel har vi då satt att alla konton från 1001 fram till 1397 ska summeras på konto 1398.

Ett ingående konto har valts

Vid stängning av året kommer saldot att överföras till det ingående kontot som aktivt valts på kontonivå. Kontrollera att detta stämmer annars ska rutan ingående konto lämnas blankt på samtliga konton om saldot ska stå kvar på dessa efter årsavslut. I exemplet nedan kommer saldot på konto 1402 att flyttas till 1401 efter stängning.

Tillägg: Fil med standardintervall för summeringar

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om balansrapporten
Tillbaka till ämnet och läs mer om resultatrapporten
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Rapporter

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/bokforing/rapportenvisasfel · Senast uppdaterad: 2015/12/08 15:31 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab