e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportBokforing Resultatrakning

Resultatrapport

I den här rapporten visas resultatet på intäkts- och kostnadskonton med jämförelse mot motsvarande period året innan. Du kan klicka på siffrorna i rapporten för att se vilka transaktioner som utgör summeringen.

Ordlista för ekonomitermerBeskrivning av ordet resultatrapport/resultaträkning

Här kan du se en video om hur du tar fram en resultatrapport (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så här tar du fram en resultatrapport

  1. Gp till Rapport > Bokföring > Resultatrapport
  2. Ange information i fälten
  3. Klicka på 'OK'

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Från/till datum Datumintervall för resultatrapporten.
Konto omsättning Fyll i ditt huvudförsäljningskonto för att få en procentuell angivelse av hur stor del av huvudförsäljningskontot som varje intäkts-/kostnadspost utgör. Du kan även ange ett summeringskonto som exempelvis 'Summa intäkter'.
Observera att om du inte fyller i något konto så visas ingen procentuell fördelning.
Visa kassaboksverifikationer/ej bokförda verifikationer Markera den här kryssruta för att inkludera ännu ej bokförda poster.
Visa konton utan saldo Markera den här kryssrutan för att inkludera konton utan saldo.
Visa differenser Markera den här kryssrutan för att visa en separat kolumn med skillnaden mellan perioden och perioden föregående år i kronor (Basvaluta).

Tänk på

  • Resultatrapporten är baserad på kontoplanen och ifall den visas felaktigt så kan det bero på att du har angivit dina konton felaktigt.
    Här kan du läsa mer om hur du reparerar balans- och resultatrapporter som visas felaktigt.
  • Observera att en resultatrapport inte är en resultaträkning som kan sändas till Bolagsverket. En resultatrapport kan ständigt förändras medan en resultaträkning måste vara påskriven och ej redigerbar. Gör i så fall att du tar ut resultatrapporten till Excel och där byter namn till Resultaträkning, konvertera till pdf samt skriver under.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Rapporter

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/bokforing/resultatrakning · Senast uppdaterad: 2015/12/07 13:11 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab