e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportBokforing Saldobalans

Saldobalans

I den här rapporten visas förändringar i huvudbokskonton över en angiven period. Det gör det möjligt att jämföra den med tidigare perioder. Alla, eller markerade, konton kan visas i rapporten.
Notera att du kan klicka på respektive belopp för att få fram en kontoanalys.

Här kan du se en video om hur du tar fram en saldobalans (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så visar du rapporten 'Saldobalans'

  1. Gå till Rapport > Bokföring > Saldobalans
  2. Ange information i fälten
  3. Klicka på 'OK'


Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Från/till datum Datumintervall för saldobalansen.
Från/till konto Kontonummerintervall för saldobalansen.
Obs! Om du inte anger ett intervall visas hela kontoplanen.
Från avdelning/Till AvdelningEndast för de med tilläggsmodulen Dimension.
Visa konton utan saldo Markera den här kryssrutan för att inkludera konton utan saldo.
Visa kassaboksverifikationer Markera den här kryssrutan för att inkludera ännu ej bokförda poster.
Jämförelse Välj vilka siffror som ska användas för jämförelse.
- Ackumulerat.
- Föregående år.
- Budget.
- Ingående balans.
Vänd tecken (gäller ej tillgångar) Vänder om tecknet (+/-) för alla konton utom tillgångskonton.
Tillgångar från/till konto Ange ett kontointervall för de tillgångskonton du vill ha med i Saldobalansrapporten.


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken "Rapport"

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/bokforing/saldobalans · Senast uppdaterad: 2015/12/07 13:02 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab