e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportKunder Avstamning-for-kundreskontra

Avstämning för kundreskontra

I rapporten kan du på ett specifikt datum se om det ligger avvikelser mellan det som är bokfört i kundreskontran, gentemot det som ligger bokfört på kundfordringskontot i balansräkningen.

Ordlista för ekonomitermerBeskrivning av ordet reskontra

Videon visar hur du gör en avstämning för kundreskontra
(Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så här gör du

  1. Klicka på Rapporter > Kunder > Avstämning för kundreskontra
  2. Skriv in det datum rapporten ska gälla till
  3. Klicka på 'OK'

Förklaring av rapporten

  • Saldo per kundreskontra: Här specificeras det totala beloppet per angivet datum som är bokfört via kundgrupper.
  • Saldo på reskontrakonton: Det totala saldot som blivit bokfört på respektive konto.
  • Totalt: Totalen av det som finns bokfört på kundfordringskontot.
  • Skillnad: Skillnaden mellan saldot per kundreskontran och saldot för kundfordringskonton.

I kolumnen 'Belopp' kan du klicka på respektive belopp för att få upp alla aktuella poster per konto samt drill-down på verifikationsnivå.

  • Kundposter på andra konton: Det totala saldot av de poster som blivit bokförda med typ kund på konton som inte är reskontraposter.
  • Manuell bokföring på reskontrakonton: Det totala saldot för de poster som blivit bokförda som löpande poster på reskontrakonton.
  • Total skillnad: Den totala skillnaden av de konton som specificeras ovan.

Differenser kan uppstå om du har bokfört löpande verifikat mot kundfordringskontot eller ifall du har bokfört kundbetalningar och använt kundfordringskontot som motkonto. I båda dessa fall så åtgärdar du detta genom att göra en bokning på samma sätt men med motsatt tecken och sedan gör om posten på korrekt sätt.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Rapporter

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/kunder/avstamning-for-kundreskontra · Senast uppdaterad: 2015/12/08 09:59 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab