e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartRapportLeverantorer Avstamning-for-reskontra

Avstämning för leverantörsreskontra

I rapporten kan du per ett specifikt datum se om det ligger avvikelser mellan det som är bokfört i leverantörsreskontran gentemot det som ligger bokfört på leverantörsskuldskontot i balansräkningen.

Ordlista för ekonomitermerBeskrivning av ordet reskontra

Så här gör du

  1. Klicka på Rapporter > Leverantörer > Avstämning för leverantörsreskontra
  2. Välj datum
  3. Klicka på 'OK'

Förklaring av rapporten

  • Saldo per leverantörsreskontra: Här specificeras det totala beloppet per angivet datum som är bokfört via leverantörsgrupper.
  • Saldo för reskontrakonton: Det totala saldot som blivit bokfört på respektive konto.
  • Totalt: Totalen av det som finns bokfört på leverantörsskulds kontot.
  • Skillnad: Skillnaden mellan saldot per leverantörsreskontran och saldot för leverantörsskulds konton.

I kolumnen belopp kan du klicka på respektive belopp för att få upp en alla aktuella poster per konto samt drilldown på verifikationsnivå.

  • Leverantörsposter på andra konton: Det totala saldot av de poster som blivit bokförda med typ leverantör på konton som inte är reskontraposter.
  • Manuell bokföring på reskontrakonton: Det totala saldot för de poster som blivit bokförda som löpande poster på reskontrakonton.
  • Total skillnad: Den totala skillnaden av de konton som specificeras ovan.

Differenser kan uppstå om du har bokfört löpande verifikat mot leverantörsskuldskontot eller ifall du har bokfört leverantörsbetalningar och använt leverantörsskuldskontot som motkonto. I båda dessa fall så åtgärdar du detta genom att göra en bokning på samma sätt men med motsatt tecken.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Rapporter

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

rapport/leverantorer/avstamning-for-reskontra · Senast uppdaterad: 2015/12/08 11:47 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab