e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodul Anlaggningsregister

Anläggningsregister

Ordlista för ekonomitermerFörklaring av ordet anläggningstillgång

Ser ditt avtal annurlunda ut, klicka här.

Med hjälp av den här modulen kan du skapa, hantera och skriva ned företagets anläggningstillgångar. Observera att du i denna modul endast kan skriva ned anläggningstillgångar linjärt. Modulen är ett av undermenyalternativen på fliken Bokföring.
I dessa anvisningar antas det att du känner till principerna för administrering och nedskrivning av anläggningstillgångar.

Observera att du i denna modul bara kan bokföra konteringar per det sista datumet i varje given månad. Samtliga Avskrivningar löses ut vid ett och samma tillfälle. Du aktiverar Avskrivningarna under Inställningar → Bokföring → Räkenskapsår.

Anläggningsregister är en tilläggsmodul i e-conomic som du aktiverar under Inställningar → Abonnemang → Tilläggsmoduler.

Kom igång

Denna video visar hur du kommer igång med anläggningsregister (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Innan du börjar måste du

(När du har valt tilläggsmodulen ser du en extra menypost på fliken Bokföring, som heter Tillgångar.)

Registrera anläggningstillgångar

Nya anläggningstillgångar kan registreras på tre olika sätt.

  1. Manuell registrering direkt i tillgångsregistret. Detta bör endast göras om tillgången redan delvis har avskrivits (t.ex. i ett annat bokföringssystem)

Avskrivning

Tillgångarnas värdeminskning över tid avspeglas i bokföringen genom avskrivning.

Kontering av avskrivningar styrs helt av tillgångsgrupperna.

Skriva av anläggningstillgångar

Avyttring

Sälja, utrangera eller avyttra tillgångar

Korrigera felaktiga registreringar

Om en anläggningstillgång har registrerats felaktigt kan felet rättas till med följande fyra åtgärder:

Avsluta modulen Anläggningstillgångar

Vill du avsluta tilläggsmodulen Anläggningstillgångar är det några viktiga saker du bör tänka på.

Översikt tillgångar

På fliken Rapport finns en rapport om anläggningstillgångar som ger en överblick över företagets anläggningstillgångar och specificerar inköpsdatum, inköpspris, avskrivningar, bokfört värde, försäljningspris med mera för de enskilda tillgångarna.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/anlaggningsregister · Senast uppdaterad: 2015/10/01 09:54 av David Drukier
e-conomic sverige ab