e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic

Avyttra en anläggningstillgång

När en tillgång har blivit såld, utrangerat eller avyttrat måste man även registrera detta i systemet. De konton som avyttringen kommer att bokföras på är de som har angivits på tillgångsgruppen för tillgången.

Så här gör du

  1. Gå till dina tillgångar (ej via Rapporter)
  2. Klicka på Redigera till höger om den aktuella tillgången.
  3. Fyll i Försäljningsdatum: Det datum då tillgången såldes.
    Observera att försäljningsdatumet måste infalla under den period som du sedan ska göra en avskrivningskörning för.

  4. Fyll i Försäljningspris: Det pris som tillgången såldes för.
  5. Klicka på OK.

Observera Avyttringen träder i kraft först vid nästa avskrivningskörning

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till tillgångar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/anlaggningsregister/avyttra · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab