e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAnlaggningsregister Bokfora-levfaktura-som-anlaggningstillgang

Anläggningstillgång via leverantörsfaktura


Så här bokför du nya anläggningstillgångar direkt via leverantörsfakturan:

  1. Klicka på Bokföring > Kassaböcker > (välj relevant kassabok, t.ex. Leverantörsfakturor).
  2. Klicka på Ny post ovanför listfönstret.
  3. Välj fliken 'Övrigt'
  4. Klicka på OK.

När verifikationen har bokförts visas tillgången i Bokföring> Sökning och listor >Tillgångar.
Information om fälten
När du bokför en leverantörsfaktura med ett konto kopplat mot anläggningsregister visas ett antal specifika fält i kassaboken.

Fält Beskrivning
Motkonto Ange kontot för tillägg.
Tillgångsgrupp Välj en befintlig tillgångsgrupp eller skapa en ny. Systemet kommer att föreslå en grupp kopplad till aktuellt motkonto
Startdatum Startdatumet för tillgångens förväntade livslängd, t.ex. leveransdatum eller fakturadatum. Lämnar du fältet tomt kommer fakturadatum att användas.
Livslängd Tillgångens förväntade livslängd, uttryckt i månader.


Tillgångar som endast kan skrivas ner delvis


Vissa anläggningstillgångar kan bara skrivas ner delvis. I dessa fall måste man separat ange den delen av beloppet som inte kan skrivas ner. Det gör du under Tillgångar när du har registrerat tillgången med hjälp av en kassabok:

Så här registrerar du icke avskrivningsbara belopp:

  1. Registrera anläggningstillgången i kassaboken enligt anvisningarna ovan.
  2. Klicka på Bokföring > Sökningar och listor > Tillgångar.
  3. Klicka på ikonen Redigera till höger.
  4. Ange den del av tillgången som inte kan skrivas av under Ej avskrivningsbart.
  5. Klicka på OK.Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till anläggningstillgångar
Tillbaka till Registrera verifikat


Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/anlaggningsregister/bokfora-levfaktura-som-anlaggningstillgang · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab