e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAnlaggningsregister Bokfora-verifikat-som-anlaggningstillgang

Bokföra tillgångar via löpande verifikat


Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut, se här.

Om du köpt tillgången på annat sätt än mot faktura kan du även bokföra den via löpande verifikat.

Så här bokför du nya anläggningstillgångar genom att bokföra löpande verifikat:

  1. Klicka på Bokföring > Kassaböcker > [välj relevant kassabok, t.ex. Löpande].
  2. Klicka på 'Ny post' ovanför listfönstret.
  3. Redigera fälten. Läs mer om hur du redigerar fälten här. Genom att skriva in ett tillgångskonto kommer nya fält genereras. För att nå dessa klickar du in dig på fliken Övrigt
  4. Klicka på 'Spara' eller 'Spara och ny'.

När verifikationen har bokförts visas tillgången i Tillgångar.

Information om fälten
När du bokför en löpande verifikat med ett konto kopplat mot anläggningsregister visas ett antal specifika fält i kassaboken.

Fält Beskrivning
Konto Ange kontot för tillägg.
Tillgångsgrupp Välj en befintlig tillgångsgrupp eller skapa en ny. Systemet kommer att föreslå en grupp kopplad till aktuellt motkonto
Startdatum Startdatumet för tillgångens förväntade livslängd, t.ex. leveransdatum eller fakturadatum. Lämnar du fältet tomt kommer fakturadatum att användas.
Livslängd Tillgångens förväntade livslängd, uttryckt i månader.


Tillgångar som endast kan skrivas ner delvis


Vissa anläggningstillgångar kan bara skrivas ner delvis. I dessa fall måste man separat ange den delen av beloppet som inte kan skrivas ner. Det gör du under Tillgångar när du har registrerat tillgången med hjälp av en kassabok:

Så här registrerar du icke avskrivningsbara belopp:

  1. Registrera anläggningstillgången i kassaboken enligt anvisningarna ovan.
  2. Klicka på Bokföring > Sökningar och listor > Tillgångar.
  3. Klicka på pennikonen till höger om den tillgång du vill skriva ner.
  4. Ange den del av tillgången som inte kan skrivas av i fältet Ej avskrivningsbart.
  5. Klicka på OK.


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till anläggningsregister
Tillbaka till Registrera verifikat

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/anlaggningsregister/bokfora-verifikat-som-anlaggningstillgang · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab