e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAnlaggningsregister Registrera-tillgang-manuellt

Registrera befintliga tillgångar


Om du har befintliga, helt eller delvis avskrivningsbara anläggningstillgångar som har registrerats i ett annat system än e-conomic måste de registreras direkt i listan över tillgångar.

Observera! Detta tillvägagångssätt ska du använda om anläggningstillgången redan är registrerad i huvudboken i bokföringen i e-conomic. Den post som du registrerar under Tillgångar är en debet- och en kreditpost som är neutrala i huvudboken.
Här registrerar du befintliga anläggningstillgångar:

  1. Klicka på Bokföring > Sökningar och listor > Tillgångar.
  2. Klicka på Ny tillgång ovanför listfönstret.
  3. Redigera fälten.
  4. Klicka på OK.

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Nr Ange önskat nummer för tillgången (numret måste vara unikt för den här tillgången). Högst 15 alfanumeriska tecken.
Grupp Välj en befintlig tillgångsgrupp eller skapa en ny.
Namn Ange önskat namn på tillgången.
Beskrivning Ge en beskrivning av tillgången.
Fakturadatum Det ursprungliga fakturadatumet för tillgången.
Startdatum Datumet för den första avskrivningen i e-conomic.
Återstående livslängd Här anger du tillgångens återstående livslängd.
Restvärde Ett restvärde föreslås på grundval av det angivna procenttalet för tillgångsgruppen. Om restvärdet i slutet på avskrivningsperioden ska vara 0, lämnar du detta fält tomt.
Senast avskrivet Sista gången tillgången avskrevs i det förra systemet.
Inköpspris Tillgångens inköpspris.
Avskrivet Det belopp som tillgången har skrivits ned med.
Tillgången visas i listan Tillgångar. När en tillgång har avskrivits i e-conomic kan den inte tas bort.


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till anläggningsregister

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/anlaggningsregister/registrera-tillgang-manuellt · Senast uppdaterad: 2016/01/18 14:49 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab