e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAnlaggningsregister Skriv-av

Avskrivning anläggningstillgångar

I e-conomic kan du skriva av dina tillgångar månadsvis eller flera månader i ett svep. Även om du väljer att skriva av flera månader åt gången kommer det ändå att lägga sig månadsvis i bokföringen.

Så här skriver du av anläggningstillgångar

  1. Klicka på Inställningar > Systeminställning > Räkenskapsår.
  2. Klicka på Perioder till höger om innevarande räkenskapsår.
  3. Klicka på Skriv av till höger.
  4. Redigera fälten.
  5. Klicka på Visa. Alla avskrivningsposter för perioden visas.
  6. Klicka på 'Bokför poster' ovanför listfönstret om du vill bokföra posterna.
    Vill du inte bokföra posterna stänger du fönstret.

Obs! När posterna en gång har bokförts kan de inte tas bort. Om verifikationerna har bokförts fel kan de ändras manuellt.


Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
TextAnge eventuell verifikationstext. Använd koderna som visas i fönstret om du vill att text ska infogas automatiskt, t.ex.
%text för att infoga samma text när kostnaden bokförs i kassaboken och
%verifikation för att infoga verifikationsnumret som kostnaden fick när den bokfördes.

Du kan även infoga datum på olika sätt
[ÅÅÅÅ-MM-DD] kommer att skriva ut datumet 2010-06-30 medan
[Mmm-ÅÅ] kommer visa datumet som Jun-10 och slutligen
[Mmmm-ÅÅÅÅ] kommer visa datumet som Juni-2010
Använd samma verifikationsnummerKryssa för det här alternativet för att ge samma verifikationsnummer till alla periodiseringar för en specifik period.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till anläggningsregister

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi på supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/anlaggningsregister/skriv-av · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab