e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodul Automatkonteringar

Automatkonteringar

Ordlista för ekonomitermerFörklaring av ordet automatkontering

I e-conomic kan du skapa formler för automatkontering och vid valfri tidpunkt lösa ut automatkonteringarna. Det gör du med hjälp av tilläggsmodulen Automatkonteringar.

Här antas det att du känner till principerna för upprättande av formler och automatisk kontering enligt upprättade formler.
Observera att i denna modul kan du bara bokföra konteringar per det sista datumet i varje given månad. Samtliga formler löses ut vid ett och samma tillfälle. Du aktiverar Automatkonteringarna under Inställning och Räkenskapsår.
Automatkonteringar är en kostnadsfri tilläggsmodul.

Kom igång

Denna video visar hur du kommer igång med automatkonteringar (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)


Innan du börjar måste du:

När du har aktiverat modulen hittar du funktionen via Bokföring > Sökningar och listor > Automatkontering.

Frisläpp automatkonteringar

När du har lagt upp dina formler frisläpper du konteringarna så här:

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till bokföring

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/automatkonteringar · Senast uppdaterad: 2016/02/03 12:18 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab