e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAutomatkonteringar Formelgrupper

Formelgrupper

Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut? Se här

En formelgrupp skapas för varje gruppering av formler som skall läggas in. Inom en formelgrupp finns ingen inbördes exekveringsordning utan alla formler exekveras samtidigt. Det betyder att resultatet av en formel inte påverkar de andra formlerna inom gruppen. Mellan formelgrupperna finns det däremot en exekveringsordning så vill du skapa automatkonteringar i flera led skall du dela in varje led i en separat grupp.

Så här skapar du formelgrupper

  1. Klicka på Bokföring > Sökningar och listor > Automatkonteringar
  2. Klicka på 'Ny formelgrupp'
  3. Ange Nummer och Namn för gruppen
  4. Klicka på 'OK'

Nu visas formelgruppen i listområdet.

Du kan flytta formelgrupper upp och ned i listan över grupper för att på så vis förändra den inbördes exekveringsordningen mellan grupperna. Tryck på pilarna för att flytta upp eller ner.

Relaterade ämnen

Skapa formler - Hur man skapar formler

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till automatkonteringar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/automatkonteringar/formelgrupper · Senast uppdaterad: 2016/02/03 12:30 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab