e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAutomatkonteringar Formler

Formler för automatkontering

Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut? Se här

Du skapar formler för automatkonteringar genom att kombinera normal aritmetik (+, -, *, /) med kontosaldon, periodsaldon och fasta värden.

Så här upprättar du en formel

  1. Klicka på Bokföring > Sökningar och listor > Automatkonteringar
  2. Formelgrupper ska vara skapade i systemet innan man kan skapa formler
  3. Klicka på ikonen Formler i den formelgrupp du vill skapa formeln
  4. Klicka på knappen 'Ny formel'
  5. Redigera fälten
  6. Klicka på 'Spara' eller 'Spara och nästa'

Information om fälten

Fält Beskrivning
NamnGe formeln ett namn som beskriver dess funktion.
FormelHär anger du hur formeln skall beräknas. Du kan använda samtliga aritmetiska operander (+, -, *, /) direkta värden (tal), kontosaldon ([konto]) respektive periodsaldon på konton ([#konto])
VerifikationstextHär anger du den text du vill ha på de verifikationer som kommer bokas till följd av formeln
KontoHär anger du det konto du vill boka in resultatet av formeln på.
MotkontoHär anger du ett eventuellt konto som du vill motboka resultatet av formeln på.

Exemplet visar att 50% av periodens saldo på 4010 ska flyttas till konto 4940 och ha motkonto 1409.

Exempel på formler

Tänk på

  • En formel behöver inte bokas med både konto och motkonto. Du kan istället skapa flera formelrader som totalt sett balanserar.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan.
Tillbaka till automatkonteringar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/automatkonteringar/formler · Senast uppdaterad: 2016/02/03 12:51 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab