e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAutomatkonteringar Frislapp

Frisläpp automatkonteringar

När du har lagt upp dina formler frisläpper du konteringarna så här:

  1. Klicka på Inställningar > Systeminställning > Räkenskapsår.
  2. Klicka på Perioder Perioder till höger om innevarande räkenskapsår.
  3. Klicka på Automatkontera Automatkontera till höger om den aktuella perioden.
    Dialogrutan Automatkonteringar visas
  4. Klicka på knappen 'Visa'.
    Alla beräkningar utifrån de formler du skapat visas.
  5. Klicka på 'Bokför verifikationer' för att bokföra automatkonteringarna.
  6. Stäng fönstret om du inte vill bokföra verifikationerna.

Observera att samtliga automatkonteringar alltid bokför det sista datumet i varje månad.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till automatkonteringar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/automatkonteringar/frislapp · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab