e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodul Autoperiodisering

Automatisk periodisering i stängda perioder

Ordlista för ekonomitermerFörklaring av ordet periodisering

Med hjälp av den här modulen kan du automatiskt periodisera intäkter och kostnader till den första öppna lediga perioden, när en verifikation bokförs i en stängd period.

I beskrivningen antas att du känner till principerna för bokföring och periodisering.

Observera att du med denna modul alltid periodiserar intäkter och kostnader till det första datumet i varje öppen period.

Innan du börjar måste du:

Hantera automatisk periodisering

När du bokför på ett konto som omfattas av kontointervaller för automatisk periodisering kommer periodiseringen att bokföras automatiskt i samband med att kassaboken för verifikationen bokförs.

Därför blir den enda ytterligare åtgärden som behöver vidtas att stänga perioderna löpande.

Så här stänger du en period:

  1. Klicka på Inställningar > Systeminställning > Räkenskapsår.
  2. Klicka på Perioder Perioder.
  3. Klicka på Stäng period Stäng period.

Närliggande ämne "Vanliga" periodiseringar i e-conomic.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan


Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/autoperiodisering · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab