e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodul Avtal

Avtalsfakturering

Med hjälp av den här modulen fakturerar du varor eller tjänster enligt specifika intervall, t.ex. medlemsavgifter, hyra, betalning för webbtjänster eller veckans produkt.

Modulen visas som ett menyobjekt på fliken fakturering och med en ikon i kundregistret.

I den här guiden förutsätts att du registrerat kund- och artikelgrupper liksom kunder och artiklar.

Kom igång

Innan du börjar med e-conomics avtalsmodul bör du fundera på vilken struktur som är lämplig för dina avtal.

Följande tre strukturer är möjliga:

  1. En abonnent och en eller flera artiklar per avtalsmall. Med denna struktur får du ett sammanhållet kundavtal som kan innehålla flera artiklar. Strukturen är lämplig när du har begränsat antal avtal men där varje avtal kan innehålla en mängd olika abonnemang
  2. En artikel per avtalsmall, och abonnenter knutna till en eller flera avtalsmallar. Strukturen är lämplig när du har många abonnenter som prenumererar på en eller flera produkter och där beståndsdelarna i prenumerationerna kan köpas till och sägas upp oberoende av varandra
  3. Flera artiklar och flera abonnenter till de olika avtalsmallarna. Denna struktur kan vara tillämplig om man har strukturer av abonnemang som exempelvis tjänster där det ingår andra tjänster som ska redovisas separat på fakturan till kund

När du valt struktur gör du följande moment för att registrera dina avtal

Fakturera avtal

När du lagt upp avtalsmallar och knutit artiklar och abonnenter till dem är du klar för att fakturera avtalen.

Avancerat

Överblick över avtal

Avsluta avtal

Radera abonnent/ Ta bort kund från avtal

Radera abonnent/ ta bort kund från avtal

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen på sidan
Tillbaka till fakturering

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/avtal · Senast uppdaterad: 2015/10/01 10:05 av David Drukier
e-conomic sverige ab