e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAvtal Avtalsmallar

Avtalsmallar / faktureringsregler för avtal

Det första momentet för att lägga upp avtal är att registrera avtalsmallen. Där definierar du hur avtalet skall faktureras och om det skall periodiseras eller inte samt en del av fakturautseendet.

Den här videon visar hur lägger till ett nytt avtal. (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)


Så här gör du

  1. Klicka på Fakturering > Fakturering > Avtal
  2. Klicka på knappen 'Nytt avtal' ovanför listfönstret
  3. Redigera fälten
  4. Klicka på 'Spara'

Information om fälten

Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
NrÖnskat nummer för avtalsmallen. Endast heltal.
NamnAnge önskat namn, gärna något beskrivande som "kvartalshyra", eller "serviceavtal månad".
BeskrivningGe en beskrivning av avtalstypen. Beskrivningen är bara för eget bruk och visas inte på fakturan.
IntervallAnge faktureringsintervall för avtalet.
KalenderårKryssa för det här alternativet om du vill att e-conomic ska föreslå det sista datumet i kalenderperioden som slutdatum för faktureringsperioden (om du t.ex. skapar ett kvartalsavtal den 20 februari föreslår systemet 31 mars som slutdatum, nästföljande period kommer då bli från första april till sista juni). Om du inte väljer Kalenderår föreslår systemet automatiskt 19 maj (d.v.s. tre månader senare) som slutdatum.
Samling(om du har valt Kalenderår):
- Välj 'Hela' för att debitera kunderna för hela perioden även om abonnemanget skapades i mitten av abonnemangsperioden.
- Välj 'Proportionell' för att endast debitera kunderna från registreringsdatum till intervallperiodens slut.
Visa namn på första artikelradKryssa för det här alternativet för att infoga abonnemangsnamnet på den första artikelraden på fakturan.
Visa period på första artikelradenKryssa för den här rutan för att infoga intervallsperioden efter abonnemangsnamnet på fakturan (förutsatt att du har valt 'Visa namn' som första artikelrad).
Tillåt fler per kundKryssa för den här rutan om det ska vara möjligt att koppla samma kund flera gånger på ett och samma avtal.
För dig som även använder periodisering av intäkter
PeriodiseringKryssa i den här rutan om du vill periodisera intäkterna för avtalet. Periodiseringen kommer att följa start och slutdatumet för intervallsperioden
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Avtalsfakturering

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/avtal/avtalsmallar · Senast uppdaterad: 2016/02/01 13:46 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab