e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAvtal Indexeringavavtal

Indexering av Avtal

Med e-conomics avtalsmodul kan du arbeta med indexuppräknade avtalspriser. Vanligast är att man knyter priserna i sina kundavtal mot ett neutralt index som är känt av både fakturamottagare och fakturautställare.

Sådana index kan exempelvis vara lönekostnadsindex eller konsumentprisindex som publiceras av Statistiska centralbyrån SCB.

Normalt publiceras indexen månadsvis och det är ofta möjligt att prenumerera på dem.

Indexering på abonnent

När du lägger till en abonnent på avtalet anger du indexvärdet som gäller vid registreringsdatum för avtalet. Ex. om priset är 150 kr på artikeln/avtalet men på registreringsdatum har vi en indexfaktor på 0,8 då blir det slutgiltiga priset 187,5 kr.

150/0,8 = 187,5

Indexering på fakturan

När du fakturerar avtalet anger du indexvärdet som gäller vid fakturatillfället. Priset kommer då att justeras med den procentuella differensen mellan de två indexvärdena. Ex. om vi fortsätter på räkneexemplet ovan, ursprungspris 150 kr, index på abonnent 0,8, detta blir ett värde på 187,5. När det är fakturadags har vi en index på 6% då anger vi 1,06 i samband med avtalskörning. Detta betyder att det nya priset på artikeln blir 198,75 kr.

(150/0,8)*1,06 = 198,75

Indexberäkningen sker alltid som sista steg i prisberäkningen för avtalen.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till avtal

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/avtal/indexeringavavtal · Senast uppdaterad: 2016/02/01 14:54 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab