e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAvtal Oversikt

Överblick över avtal

I e-conomic har du god överblick över både gällande och utgångna avtal. Du kan se samtliga abonnenter för en avtalsmall i listan "Abonnenter".

Se abonnenter för ett avtal

  1. Klicka på Fakturering > Fakturering > Avtal
  2. Klicka på 'Visa abonnenter'
  3. Klicka på knappen 'Andra alternativ' > Tidigare abonnenter. Då ser du tidigare skickade avtalsfakturor samt inaktiva abonnenter som varit knutna till avtalet

Se vilka avtal som en kund är kopplad mot

  1. Klicka på Fakturering > Kunder > Kunder
  2. Ställer du dig med muspekaren över ikonen ute till höger får du upp om kunden är kopplad till avtal eller ej samt hur många
  3. För att se vilka avtal kunden är kopplad mot klickar du på ikonen
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen på sidan
Tillbaka till Avtalsfakturering

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/avtal/oversikt · Senast uppdaterad: 2016/02/01 11:23 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab