e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulAvtal Typinstallation

Typinstallation av avtalsfakturering

Detta avsnitt avser att beskriva hur en typisk installation av avtalsfakturering kan se ut. Stegen nedan går inte igenom om avtalet ska intäktsperiodiseras, ha indexpriser eller avtal som ska hänföras till lager eller projekt.

Grundläggande inställningar

Nedan listade steg ska göras innan man kan köra igång.

 1. Ha ett kundregister i systemet. Om du inte redan har det då lägger upp kunder en och en eller genom en import av kundregister
 2. Artikelgrupper och artiklar ska vara upplagda. Utan dessa finns det inget att fakturera
 3. Skapa avtalsmallar, där du kopplar dina kunder (abonnenter) och artiklar till avtalet, hur avtalet ska faktureras, pris, antalsfaktor etc.
 4. Beroende på hur vilket struktur man vill ha, blir upplägget annorlunda. Om man ska exempelvis ska fakturera hyra är det bäst om en artikel blir ett avtal. Därefter kopplar man olika kunder till avtalet. Om man säljer olika tjänster kan det passa att ha ett avtal per kund och därefter koppla flera artiklar till avtalet. På så sätt blir en kund ett avtal.
 5. Koppla abonnenter till avtalet

En typisk installation enligt e-conomic

Här demonstrerar vi hur man kan lägga upp ett avtal där vi ska fakturera medlemsavgift månadsvis.

 1. Kund och artikelregister finns i systemet
 2. Vi går till Fakturering > Avtal
 3. Klickar på 'Nytt avtal'
 4. Anger ett nummer och ett namn
 5. Väljer i 'Intervall" - Månadsvis
 6. Vi tickar i 'Kalenderår' - som innebär att systemet själv föreslår slutdatum utifrån vårt intervall för avtalsperioden
 7. Vi väljer i 'Samling' - Proportionerlig - som innebär att vi tar hänsyn till abonnentens registreringsdatum och förfallodatum. Detta betyder att avtalsperioden för fakturering blir på registreringsdatum och sista fakturan på avtalet blir på förfallodatum
 8. För att får så mycket information som möjligt på fakturan väljer vi att ticka i alla rutor för 'Visa namn på första artikelraden' och 'Visa period på första artikelraden'
 9. Vi tickar inte i 'Tillåt fler per kund' - eftersom vi inte vill att en kund ska kunna kopplas mot samma avtal fler gånger
 10. Vi sparar
 11. Därefter kopplar vi artikeln till avtalet. Vi anger inget specialpris då vi redan har pris på artikeln i artikelregistret
 12. Nu kopplar vi abonnenter till avtalet. Eftersom vi har pris på artikelnivå, lämnar vi prisfältet för abonnent tomt. Startdatum blir samma som registreringsdatum, eftersom vi har valt kalenderår i avtalsmallen kommer nu systemet att räkna ut sista dagen på månaden som slutdatum
 13. Vi känner inte till att kunden vill avsluta sitt avtal hos oss på ett bestämt datum, därför lämnar vi fält 'Förfallodatum' tomt
 14. Spara abonnenten
 15. Nu är vi redo att köra vår avtalskörning
 16. Därefter bokför vi fakturorna som vanligt
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till avtal


Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/avtal/typinstallation · Senast uppdaterad: 2016/02/01 14:01 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab