e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulDimension Avdelningsbudget

Registrera avdelningsbudget

När du ska registrera en budget, och har aktiverat tilläggsmodulen Dimensioner, så kan du ange avdelning på budgetsiffrorna.

Så här gör du.

  1. Klicka på Alla inställningar (kugghjulet) > Bokföring > Kontoplan
  2. Klicka på ikonen 'Budget' till höger om avsett konto
  3. Klicka på 'Ny budgetperiod'
  4. Fyll i fälten - se eventuellt "information om fälten" nedan
  5. Klicka på 'OK'

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Text Det önskade namnet på budgetposten.
Från/till datum Ange perioden för budgetsiffran.
Belopp Ange beloppet för hela perioden.
OBSERVERA: För försäljningskonton så ska du mata in beloppet i negativt belopp då dessa bokförs i kredit.
Fördela jämnt efter månader Markera detta alternativ ifall alla månader i perioden ska få samma belopp. Ifall detta alternativ inte markeras så kommer beloppet att fördelas efter antalet dagar i respektive månad.
Avdelning Välj avdelning för budgetsiffran.

Du kan även importera budgetsiffror för flera konton, förutsatt att du har aktiverat tilläggsmodulen Dimensioner så kan du även inkludera avdelningar i importen.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om tilläggsmodulen Dimensioner
Tillbaka till ämnet och läs mer om tilläggsmoduler

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/dimension/avdelningsbudget · Senast uppdaterad: 2015/10/16 10:07 av Hannes Lillieborg hli@e-conomic.com
e-conomic sverige ab